Aktualności

Wszystkie aktualności
20 maja 2016
URE przedstawiło raport ze swojej działalności w 2015 r.

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił Ministrowi Energii sprawozdanie z działalności w roku 2015. W opinii Urzędu jednym z najważniejszych zrealizowanych projektów było zakończenie prac nad tzw. regulacją jakościową działania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych energii elektrycznej.

13 maja 2016
Ponad milion liczników zdalnego odczytu energii elektrycznej zainstalowanych w Polsce

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych energii elektrycznej (OSD) zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) zainstalowali już w gospodarstwach domowych ponad milion liczników zdalnego odczytu. Do końca tego roku ponad 1,4 mln gospodarstw domowych będzie miało zainstalowane takie urządzenie co oznacza, że w zasięgu inteligentnego opomiarowania znajdzie się blisko 10% gospodarstw domowych w kraju.

12 maja 2016
Eksperci wybrali: złote medale na targach Expopower i GreenPOWER

Nowoczesne, innowacyjne, wytworzone w oparciu o najwyższej klasy technologie – takie produkty zgłosili wystawcy targów Expopower i GreenPOWER do konkursu o Złoty Medal MTP. 9 z nich zyskało pozytywną rekomendację sądu konkursowego.

Najbliższe wydarzenia

Wszystkie wydarzenia
8 czerwca 2016
8.6

Szkolenie "Badania odbiorcze transformatorów"

8 czerwca 2016
8.6

VII Konferencja Naukowo-Techniczna Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych

14 czerwca 2016
14.6

VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Stacje Elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn"

13 września 2016
13.9

29. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2016

18 października 2016
18.10

VII Konferencja "Elektroenergetyczne linie napowietrzne"

Nasze inicjatywy