Aktualności

Wszystkie aktualności
28 kwietnia 2017
Projekt ustawy o elektromobilności. Nowe obowiązki OSD

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Przewiduje on m.in., że w przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu na operatora infrastruktury, takim operatorem staje się z mocy ustawy OSD.

26 kwietnia 2017
Konstytucja Biznesu

Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych pakiet ustaw składających się na tzw. Konstytucję Biznesu.

26 kwietnia 2017
Rozporządzenia w sprawie ADR

Na początku marca br. ukazały się projekty dwóch rozporządzeń – aktów wykonawczych związanych z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

25 kwietnia 2017
Rynek mocy

W marcu br. PTPiREE konsultowało przepisy projektu ustawy o rynku mocy w zakresie rozdziału 3 dotyczącego opłaty mocowej.

Najbliższe wydarzenia

Wszystkie wydarzenia
9 maja 2017
9.5

Międzynarodowa Konferencja "TRANSFORMATOR'17"

24 maja 2017
24.5

Spotkanie techniczne Przedstawicieli Transportu Spółek Dystrybucji/Obrotu

30 maja 2017
30.5

VI Konferencja "Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym"

30 maja 2017
30.5

Inwestycje liniowe ze szczególnym uwzględnieniem wycinki drzew i krzewów w pasach linii energetycznych

12 czerwca 2017
12.6

24th International Conference & Exhibition on Electricity Distribution

Nasze inicjatywy