Najnowsze wiadomości

 • 2018.08.9 | Dystrybucja Energetyka Ochrona środowiska Technologia
  Ujednolicenie podatków od infrastruktury liniowej

  Prezydent 7 sierpnia br. podpisał rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

 • 2018.08.8 | Dystrybucja Energetyka
  Operatorzy będą bliżej współpracować przy usuwaniu awarii

  Operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz operator systemu przesyłowego podpisali porozumienie o współpracy przy usuwaniu awarii masowych

 • 2018.07.25 | Dystrybucja Energetyka Technologia Ochrona środowiska
  Działania PTPiREE w obszarze regulacji prawnych

  PTPiREE aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym, analizując i opiniując projekty aktów prawnych na poszczególnych etapach prac.

 • 2018.07.2 | Dystrybucja Energetyka Technologia
  Konsultacje dokumentu „Projekt wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej”

  PTPiREE zaprasza do konsultacji projektu wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej

 • 2018.06.28 |
  PSE zapraszają na spotkanie dotyczące nowego programu DSR PBU

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zapraszają na spotkanie informacyjne w sprawie planowanego uruchomienia Programu Bieżącego Uproszczonego (DSR PBU) w ramach usługi DSR.

 • 2018.06.28 |
  Konsultacje społeczne Karty Aktualizacji IRiESD dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii

  Pięciu OSD zrzeszonych w PTPiREE, rozpoczyna w dniu dzisiejszym konsultacje społeczne KA IRiESD dotyczącej OZE. W trakcie konsultacji odbędzie się seminarium dla uczestników rynku.