4 lutego 2016

Kodeks Dobrych Praktyk Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) opracowało Kodeks Dobrych Praktyk Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Dokument jest rekomendowany do stosowania przez poszczególnych operatorów na zasadach dobrowolności.

Kodeks prezentuje główne zadania przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii i jasno oddziela te zadania od przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą czy wytwarzaniem energii. W intencji autorów dokument ma za zadanie pokazać w sposób możliwie pełny i zrozumiały sposób działania oraz cele, do których dążą operatorzy systemów dystrybucyjnych.

W Kodeksie znalazły się opisy działań realizowanych przez OSD oraz wymagania, jakie można stawiać przed operatorami w zakresie przyłączania do sieci oraz świadczenia usług dystrybucji energii. W osobnym punkcie odniesiono się do możliwych przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych pracami modernizacyjnymi na sieci lub awariami masowymi.

Dokument wieńczy deklaracja autorów:

„Wierzymy, że dzięki inwestycjom w rozwój sieci dystrybucyjnej, stałej dbałości o jej  utrzymywanie na wysokim poziomie technicznym, rozwijaniu nowoczesnych systemów obsługi, ułatwianiu kontaktu oraz profesjonalizmowi w realizowaniu bieżących zadań, Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, których reprezentuje Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, zapewnią wszystkim podmiotom przyłączonym do sieci dystrybucyjnej niezakłócone dostawy energii elektrycznej, działając w atmosferze zrozumienia i zaufania ze strony swoich Klientów”

KDP_OSD_EN

KDP_OSD_PL