2 października 2017

5 lat walki z kradzieżami infrastruktury

W związku z 5. rocznicą podpisania Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury, 2 października odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasową działalność porozumienia. Podczas spotkania dyskutowano także plany na przyszłość.

Inicjatywy podejmowane w ramach Memorandum, które zostało zawarte 23 sierpnia 2012 r. z inicjatywy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego, systematycznie przyczyniają się do zmniejszenia zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury w Polsce.

Krzysztof Dyl, wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, podkreślił, że 5 lat Memorandum to istotny krok naprzód w walce ze złodziejami infrastruktury, co pokazują także dane zawarte w "Raporcie o skali incydentów kradzieży i dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej za 2016 r." Jednak wspólne działania mają na celu nie tylko zmniejszanie liczby kradzieży, ale także są to działania prewencyjne.

Kamil Wilde, wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego zauważył, że konsekwencją kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej są awarie i usterki, które znacząco obniżają bezpieczeństwo transportu kolejowego, powodują także uciążliwe dla podróżnych opóźnienia pociągów.

Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki podziękował wszystkim zaangażowanym stronom w tym w szczególności PTPiREE, które aktywnie uczestniczy w pracach Memorandum od samego początku.

Konferencja była także dobrą okazją do debaty pomiędzy Sygnatariuszami oraz zaproszonymi gośćmi na temat działań zmierzających do zapobiegania kradzieżom i dewastacji infrastruktury.

 

Od lewej: Piotr Kończarek - Orange, Katarzyna Zalewska-Wojtuś - PTPiREE, Maciej Bando - URE, Krzysztof Dyl - UKE, Kamil Wilde - UTK