3 kwietnia 2019

XIV Konferencja "Oświetlenie dróg i miejsc publicznych ...", 3-4.04.2019 r., Wisła

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się XIV-ta edycja konferencji "Oświetlenie dróg i miejsc publicznych - sposoby zarządzania systemami oświetlenia".

Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Partnerem jest firma PGE Dystrybucja SA a Sponsorami firmy: Schreder, CEZ ESCO Polska, APE LED oraz Signify Poland. W konferencji bierze udział 220 Uczestników, reperezntujących jednostki Samorządu Terytorialnego, Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, środowiska naukowe, przedsiębiorstwa oświetleniowe oraz dostawców sprzętu i systemów oświetlenia. Konferencji towarzyszy wystawa urządzeń i systemów oświetleniowych, na której prezentuje się 14 firm.


Otwarcie Konferencji przez Pana Jana Franię, Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGE Dystrybucja SA

W ramach Konferencji przedstawione zostaną:

  • prawne aspekty oświetlenia dróg i miejsc publicznych,
  • współpraca samorządu terytorialnego i operatorów systemów dystrybucyjnych w tworzeniu infrastruktury oświetleniowej,
  • dobre praktyki projektowania oświetlenia,
  • techniczne i ekonomiczne aspekty oświetlenia,
  • aktualne i nowe możliwosci finansowania uinwestycji oświetleniowych.

Na konferencji omówione zostaną również możliwości współpracy samorządu i operatorów systemów dystrybucyjnych przy tworzeniu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.