4 kwietnia 2019

Jak efektywnie zarządzać oświetleniem publicznym?

Aspekty ekonomiczne oraz techniczne zarządzania oświetleniem dróg i miejsc publicznych były głównymi zagadnieniami na odbywającej się 3 i 4 kwietnia w Wiśle XIV Konferencji PTPiREE „Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”. Partnerem tegorocznej edycji Konferencji była PGE Dystrybucja.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń firm z branży elektroenergetycznej oraz przedstawicieli samorządów lokalnych w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego. Konferencji towarzyszyła wystawa urządzeń oświetlenia drogowego, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowymi rozwiązaniami i technologiami.

Ideą konferencji oświetleniowej w Wiśle było wypracowanie przez samorządy i firmy elektroenergetyczne optymalnych rozwiązań związanych z prowadzonymi inwestycjami w oświetlenie uliczne, a także uruchomienie procesu rozwoju innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie, które mogą stanowić nową przestrzeń konkurencyjności gospodarki. Istotną kwestią omawianą w czasie spotkania były także mechanizmy wsparcia dla realizowanych inwestycji oświetleniowych w nowej perspektywie finansowej UE, w tym w szczególności w obszarze inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. W programie konferencji sporo miejsca poświęcono również tematyce eksploatacji infrastruktury oświetleniowej i możliwościom jej wykorzystania w celach innych niż realizacja oświetlenia.


Otwarcie Konferencji przez Pana Jana Franię, Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGE Dystrybucja SA

- Spotkanie w Wiśle stało się doskonałą okazją do wypracowania wspólnego stanowiska między samorządami a operatorami sieci elektroenergetycznych w istotnych dla nich sprawach. Cieszymy się, że w tegorocznej edycji konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników z całego kraju – powiedział Jan Frania, wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja.

- Konferencja oświetleniowa organizowana przez PTPiREE to doskonała okazja do wymiany doświadczeń samorządowców z przedstawicielami branży energetycznej. Tego typu spotkania dają możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie szybko rozwijających się technologii, zwłaszcza tych energooszczędnych, jak też typu smart city. Są także dobrą okazją do zapoznania się z planami inwestycyjnymi operatorów sieci elektroenergetycznych, które bardzo często mają związek z rozwojem miast i regionów -  powiedział Krzysztof Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego.


Uczestnicy XIV Konferencji "Oświetlenie dróg i miejsc publicznych ...", Wisła, 3-4 kwietnia 2019 r.

W trakcie XIV Konferencji PTPiREE pt. „Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”, przedstawiciele samorządów, operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz producenci urządzeń oświetleniowych pracowali także nad stworzeniem listy najważniejszych zagadnień niezbędnych do rozwoju inwestycji oświetleniowych. Wspólnie uznali, że do najważniejszych z nich należy: podniesienie rangi i znaczenia potrzeb w zakresie inwestycji w oświetlenie, uruchomienie procesu rozwoju innowacyjnych form oświetlenia ulicznego, który może stanowić nową przestrzeń konkurencyjności narodowej gospodarki, jak również uruchomienie mechanizmów wsparcia finansowania inwestycji oświetleniowych w nowej perspektywie finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną.