13 maja 2019

Przesył i dystrybucja w kompleksowym ujęciu

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opublikowało w maju raport „Energetyka. Dystrybucja i przesył”. Bogate w wykresy i infografiki wydawnictwo prezentuje kompleksowe informacje i dane na temat podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w 2018 roku. To kolejna edycja rocznika PTPiREE.

Raport omawia główne trendy w energetyce, przedstawia kompleksowe dane liczbowe dotyczące podsektora przesyłu i dystrybucji w 2018 roku. Sporo miejsca poświęcono w nim inwestycjom w branży oraz innowacyjności i elektromobilności. Interesujące dla wielu czytelników mogą być kwestie dotyczące współpracy z samorządami oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w energetyce.

Raport „Energetyka. Dystrybucja i przesył” dostępny jest na www.ptpiree.pl, a w wersji tradycyjnej można go otrzymać podczas wydarzeń organizowanych z udziałem Towarzystwa oraz w kolportażu pocztowym.