13 września 2019

Cyfrowa sieć łączności jednym z elementów budowy inteligentnej sieci energetycznej

PGE Dystrybucja, Enea Operator i PGE Systemy podpisały porozumienie o współpracy przy budowie sieci LTE 450 na potrzeby systemu elektroenergetycznego.

Wykorzystanie sieci LTE 450 przełoży się na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski i pewniejsze dostawy energii dla odbiorców, którzy na bieżąco będą mieli dostęp do informacji na temat swojego faktycznego zużycia energii i obliczonych według niego opłat.

Sieci inteligentne (tzw. smart grids) umożliwiają lepsze niż dotychczas zarządzanie krajowym systemem elektroenergetycznym.  Kontrolują one i na bieżąco reagują na działania wszystkich przyłączonych podmiotów - wytwórców, odbiorców i operatorów sieci. Dzięki nim energia pochodząca z różnych źródeł, w tym również OZE, może być kierowana tam, gdzie jest potrzebna.

Wykorzystanie inteligentnych sieci znacznie poprawi czas lokalizowania i naprawiania awarii występujących na sieci, co jest istotne ze względu na dynamikę zmian atmosferycznych.  Wreszcie inteligentne sieci pozwalają skuteczniej bilansować system energetyczny w Polsce dla zapewnienia efektywnego wykorzystania dostępnych mocy.

Pomyślne rezultaty testów LTE 450 pozwalają planować rozbudowę instalacji. Testowane w Polsce rozwiązanie, w które zaangażowało się wielu polskich dostawców produktów i rozwiązań technicznych oraz ośrodki naukowe, wzbudziło duże zainteresowanie na świecie.