20 września 2019

Europejscy dystrybutorzy energii w Warszawie

PGE Dystrybucja gościła w Warszawie przedstawicieli europejskich dystrybutorów energii elektrycznej. Warszawskie spotkanie EDSO było kolejną okazją do wymiany doświadczeń i przedyskutowania najważniejszych problemów sektora dystrybucyjnego w Europie. W spotkaniu wzięli także udział członkowie zarządu PTPiREE – Andrzej Kojro, Marek Kasicki i Wojciech Lutek.

Rozwój inteligentnych sieci (smart grids) jest jednym z warunków osiągnięcia ambitnych celów Unii Europejskiej w zakresie energii i klimatu z perspektywy realizacji  planów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym.

EDSO for Smart Grids skupia czołowych europejskich operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej, umożliwiając współpracę przy wprowadzaniu oraz promowaniu rozwiązań związanych z inteligentnymi sieciami. Działalność stowarzyszenia, do którego PGE Dystrybucja należy od grudnia 2017 roku, koncentruje się również na wspieraniu unijnej polityki dotyczącej badań i rozwoju oraz polityce i regulacjach państw członkowskich prowadzących do rozwoju inteligentnych sieci.