24 stycznia 2020

Enea Operator przyłączyła ponad 12,7 tys. mikroinstalacji w 2019 roku

W 2019 roku do sieci Enea Operator zostało przyłączonych ponad 12,7 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy prawie 90 MW, a ponad 99,5 proc. tych mikroinstalacji to były instalacje fotowoltaiczne - wynika z informacji przekazanych WNP.PL.

W efekcie pod koniec 2019 roku do sieci spółki przyłączonych było około 19 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy około 134 MW, w zdecydowanej większość fotowoltaicznych.

Spółka wskazuje, że ustawa OZE, systemy dofinansowania z funduszy unijnych oraz program „Mój prąd” powodują znaczne zwiększenie zainteresowania przyłączaniem mikroinstalacji i w związku z tym przewiduje, że w 2020 roku mikroinstalacji nadal będzie przybywać.

Ponad 90 proc. nakładów inwestycyjnych planowanych w tym roku to nakłady na modernizację i rozbudowę infrastruktury sieciowej. Nakłady na infrastrukturę sieciową przeznaczone zostaną zarówno na realizację przyłączania do sieci podmiotów - w tym również źródeł odnawialnych, modernizację infrastruktury na każdym poziomie napięć, jak i na budowę sieci inteligentnych.

Enea Operator podkreśla, że praktycznie każda z inicjatyw spółki ukierunkowana jest przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, wskaźników niezawodności dostaw energii, a także sprawne przyłączanie OZE.