10 sierpnia 2020

Moc zainstalowana OZE w Polsce wyniosła prawie 9,5 GW na koniec czerwca.

Moc zainstalowana większych odnawialnych źródeł energii (OZE), czyli wymagających koncesji i wpisów do rejestrów wytwórców, sięgała w Polsce 30 czerwca 2020 roku 9,5 GW – podał Urząd Regulacji Energetyki. W ciągu pół roku wzrosła o niemal 370 MW.

URE przekazał dane na temat instalacji OZE, które mają koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej oraz wpisy do rejestru wytwórców, a także mikroinstalacje objęte systemem świadectw pochodzenia, systemem taryf gwarantowanych albo aukcyjnym systemem wsparcia. Wynika z nich, że moc źródeł wiatrowych w Polsce przekroczyła 6 GW w połowie roku, wykorzystujących biogaz – 245 MW, biomasę – 1508 MW, fotowoltaicznych – 708 MW. Moc energetyki wodnej sięgnęła 974 MW. W sumie wszystkie te źródła odnawialne osiągnęły moc zainstalowaną 9475 MW.

Wzrost w pierwszej połowie 2020 roku wyniósł niemal 370 MW, z czego 230 MW stanowiła fotowoltaika, a ponad 120 MW energetyka wiatrowa.

Warto jednak zauważyć, że moc całkowita instalacji fotowoltaicznych w systemie jest większa. Większość z nich to instalacje prosumenckie, nie wymagające koncesji. Według ostatnich danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, moc wszystkich źródeł fotowoltaicznych w Polsce sięga ponad 2,26 GW.

https://biznesalert.pl/moc-wiekszych-oze-w-polsce-zbliza-sie-do-10-gw/