12 sierpnia 2020

Międzynarodowe konsorcjum otrzymało grant w wysokości 3 mln euro na analizy OZE.

Z początkiem sierpnia międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzi Enea Operator, rozpoczęło realizację projektu DRES2Market. Projekt dotyczy analizy sieci energetycznej pod kątem przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE). Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3 mln euro, a prace po stronie Enei Operator oszacowano na poziomie 550 tys. zł. Projekt zostanie w 100% dofinansowany ze środków unijnych.

Głównym celem projektu DRES2Market jest opracowanie wszechstronnego i niedrogiego podejścia ułatwiającego efektywny udział w systemie elektroenergetycznym generacji rozproszonej opartej na OZE oraz umożliwienie dostarczania usług bilansujących i usług rezerwowych według kryteriów rynkowych. DRES2Market koncentruje się na pokonywaniu istniejących barier, zarówno regulacyjnych, jak i technologicznych, w rozwoju technologii OZE.

W skład konsorcjum DRES2Market, oprócz Enei Operator, wchodzą kluczowi gracze w systemowej integracji źródeł energii odnawialnej. Są to zarówno podmioty odpowiedzialne za bilansowanie, operatorzy rynku czy sieci, dostawcy technologii, prosumenci oraz instytucje badawczo-rozwojowe.

Projekt DRES2Market jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, z którego pochodzi grant. Nie jest to pierwsze przedsięwzięcie realizowane przez Eneę Operator w ramach tego programu. W okresie od września 2017 r. do lutego 2020 r. spółka była uczestnikiem międzynarodowego projektu „Solar PV on the Distribution Grid: Smart Integrated Solutions of Distributed Generation based on solar PV, Energy storage devices and Active Demand Management”, który był również dofinansowany w ramach unijnego program Horyzont 2020.

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ramach programu Unia Europejska na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania w ciągu 7 lat przeznaczyła łącznie 77 028,3 mln euro.

https://media.enea.pl/pr/552684/miedzynarodowe-konsorcjum-z-enea-operator-w-skladzie-otrzymalo-grant-w-wysokosci-3-mln-euro-na-analizy-oze