18 września 2020

Blisko 40 mln zł dofinansowania dla Enei Operator na inteligentne sieci.

Ministerstwo Klimatu podpisało z Eneą Operator umowy o dofinansowanie realizacji trzech projektów, dotyczących budowy inteligentnych sieci energetycznych tzw. Smart Grid.

W ramach tych projektów gospodarstwa domowe na terenie Poznania, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, a także okolicznych gmin i powiatów (Nowa Sól, Kożuchów, powiat strzelecko-drezdenecki, gorzowski oraz choszczeński) zostaną podłączone do inteligentnej sieci energetycznej. W ramach realizowanych projektów zostanie przeprowadzona również wymiana liczników u ponad 600 odbiorców - na liczniki inteligentne.

Realizacja tych inwestycji jest możliwa, dzięki dofinansowaniu ze środków z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (poddziałanie 1.4.1), w łącznej wysokości blisko 40 mln zł.

Ministerstwo Klimatu podkreśla, że podpisanie umów wpisuje się w szeroko zakrojoną politykę resortu, dotyczącą budowy inteligentnej sieci energetycznej, umożliwiającej transformację polskiego systemu energetycznego.

Resort zaznacza, że procedowany przez Ministra Klimatu projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw stanowić będzie konstytucję funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetyki, w tym ram prawnych dla instalacji liczników zdalnego odczytu, w zgodzie z przepisami unijnymi.

Jednocześnie ministerstwo dodaje, że uzupełnieniem prac legislacyjnych jest rozpoczęty przez Ministerstwo Klimatu projekt pn. "Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce", współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt zakłada m.in. realizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej; programu szkoleniowo-edukacyjnego, zakładającego edukowanie odbiorców projektu o funkcjonalności liczników zdalnego odczytu, korzyściach wynikających z wdrażania inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ISE), Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii i roli w systemie.

Według resortu, połączenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, regulacji prawnych oraz zaangażowanie odpowiednich środków finansowanych, pozwoli na zbudowanie niezbędnej infrastruktury technicznej, jak również społeczeństwa, w którym odbiorca będzie korzystać z systemu energetycznego, świadomy swojego realnego wpływu na zużycie energii. Przyczyni się do efektywnego wykorzystania sieci energetycznych, minimalizacji niezbędnych inwestycji w rozbudowę systemów przez optymalizację ich wykorzystania oraz do oszczędności gospodarstw domowych.

https://www.cire.pl/item,204481,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=11245