19 kwietnia 2021

Ponad 3 miliony złotych przekażą PSE na realizację projektów społecznych w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

Samorządy i ich jednostki organizacyjne – np. przedszkola, szkoły, biblioteki czy ośrodki pomocy społecznej – oraz organizacje pozarządowe mogą już zgłaszać swoje wnioski w III edycji ogólnopolskiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W tym roku nabór zostanie przeprowadzony w trzech turach – wiosennej, letniej i jesiennej. Uczestnicy pierwszej z nich już mogą zgłaszać swoje pomysły.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako właściciel 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ponad 1000 polskich gminach, w których prowadzą działalność eksploatacyjną lub realizują projekty inwestycyjne.

Na terenie ok. 140 z nich PSE realizują tegoroczną edycję programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, którego celem jest wsparcie najlepszych lokalnych inicjatyw społecznych związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, aktywizacją społeczną mieszkańców oraz poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Lokalne instytucje i organizacje, które znają oczekiwania i rozumieją potrzeby swoich społeczności, mają szansę zdobyć grant w wysokości do 20 tys. zł na realizację projektów wprowadzających  korzystne i długotrwałe zmiany w ich otoczeniu. Uczestnicy programu mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej z siedmiu kategorii: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie oraz inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Nabór wniosków do III edycji WSO został podzielony na trzy etapy. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje pomysły w kolejności opisanej w regulaminie programu dostępnym na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl. Pierwszych laureatów PSE wyłonią w maju, kolejnych w lipcu i październiku. Pierwszy nabór już trwa, a pomysły można zgłaszać do 17 maja.

Największa szansę na zwycięstwo mają projekty skierowane do szerokiego grona odbiorców, które pozwolą wyeliminować nierówności społeczne. Inspiracją dla uczestników mogą być pomysły z poprzednich lat: budowy siłowni plenerowych, modernizacje szkolnych sal komputerowych, organizacja zajęć z robotyki,  wytyczenie szlaków rowerowych i pieszych, zakup nowoczesnych narzędzi dydaktycznych dla uczniów, czy działania wzmacniające umiejętności mieszkańców w obszarze zdrowia. 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” jest realizowany po raz trzeci. W ubiegłych latach, PSE pomogły w realizacji blisko 180 projektów społecznych o łącznej wartości ponad 3,6 miliona złotych.

Zasady oraz kolejność składania wniosków przez uczestników z poszczególnych gmin i powiatów, zostały opisane w regulaminie programu dostępnym na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

https://www.pse.pl/-/ponad-3-miliony-zlotych-przekaza-pse-na-realizacje-projektow-spolecznych-w-programie-wzmocnij-swoje-otoczenie-?safeargs=696e686572697452656469726563743d747275652672656469726563743d253246686f6d65