16 września 2021

Zmiany w Zarządzie PTPiREE

XXXV Zgromadzenie Krajowe Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej obradowało 15 września w Wiśle. W wyborach uzupełniających, do Zarządu PTPiREE został wybrany Pan Marek Rusakiewicz, prezes Zarządu Enea Operator Sp. z o.o.

Marek Rusakiewicz jest doktorem nauk społecznych, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył liczne kursy i szkolenia z bankowości, finansów i zarządzania, w tym dla członków rad nadzorczych oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Był posłem na Sejm X kadencji, sekretarzem miasta Gorzowa Wielkopolskiego, dyrektorem Invest-Banku oraz prezesem: Agencji Rozwoju Regionalnego SA, PGNiG ,,Termika’’ Energetyka Przemysłowa SA. Ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, przedsiębiorstwami i majątkiem Skarbu Państwa. Autor licznych analiz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, a także programów restrukturyzacji, w tym w branży ciepłowniczo- energetycznej i deweloperskiej. Doświadczony konsultant, doradca ministra środowiska oraz kilku wojewodów.

Marek Rusakiewicz jest społecznikiem, zaangażowanym w liczne przedsięwzięcia zarówno lokalne, jak i krajowe, za które uzyskał wiele odznaczeń, w tym Krzyż Wolności i Solidarności oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Zasłużony dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego i honorowy obywatel województwa lubuskiego.

Zarząd PTPiREE obecnej kadencji będzie odtąd pracował w składzie:

  • Robert Zasina (prezes Zarządu PTPiREE, prezes Zarządu Tauron Dystrybucja)
  • Krzysztof Bortkiewicz (członek Zarządu PTPiREE, wiceprezes Zarządu Energa-Operator)
  • Jan Frania (członek Zarządu PTPiREE, wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja)
  • Alicja Barbara Klimiuk (członek Zarządu PTPiREE, prezes Zarządu Energa-Operator)
  • Jarosław Kwasek (członek Zarządu PTPiREE, prezes Zarządu PGE Dystrybucja)
  • Marek Rusakiewicz (członek Zarządu PTPiREE, prezes Zarządu Enea Operator)
  • Tomasz Sikorski (członek Zarządu PTPiREE, wiceprezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych)
  • Waldemar Skomudek (członek Zarządu PTPiREE, wiceprezes Zarządu Tauron Dystrybucja)
  • Robert Stelmaszczyk (członek Zarządu PTPiREE, prezes Zarządu innogy Stoen Operator)
  • Marek Szymankiewicz (członek Zarządu PTPiREE, wiceprezes Zarządu Enea Operator)