14 października 2021

Enea Operator zmodernizowała linię wysokiego napięcia Rogoźno-Wągrowiec

Enea Operator zakończyła kompleksową przebudowę linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Rogoźno–Wągrowiec. Modernizacja istotnie zwiększyła parametry działania linii oraz poprawiła jakość i bezpieczeństwo dostarczanej energii elektrycznej. Dzięki inwestycji Enea Operator zwiększyła również możliwości przyłączenia do sieci nowych odbiorców oraz wytwórców energii ze źródeł OZE z powiatów wągrowieckiego i obornickiego.

Nowa linia wysokiego napięcia o długości ok. 22 km zastąpiła głównie odcinki pochodzące z lat 80. i 70.  ubiegłego wieku. Modernizując linie wymieniono przewody energetyczne na nowe, o przekroju roboczym 240 mm2 z tzw. czynną ochroną przeciwdrganiową zabezpieczającą je przed zetknięciem z przedmiotami znajdującymi się w pobliżu. Dzięki wymianie przewodów zwiększeniu uległa również temperatura ich pracy do 80 °C z poprzednich 40 °C. Pozwala to na zwiększenie „przepustowości” linii (obciążalności prądowej), a więc w konsekwencji linią można przesłać większą moc. Modernizacja objęła także nieznaczne przesunięcia stanowisk słupowych. Stare słupy wymieniono na trwalsze ocynkowane konstrukcje kratowe. Łączny koszt modernizacji to 10,17 mln zł.

Nowa linia 110 kV przechodzi obok dwóch jezior - Łękowskiego i jeziora Stare, które jest terenem łownym nielicznie występującego w Polsce ptaka drapieżnego - kani rudej. W trosce o ochronę środowiska, zgodnie z wytycznymi RDOŚ, część prac była wykonywana poza okresem lęgowym tych ptaków. Enea Operator zastosowała dodatkowo na konstrukcjach słupów  specjalne odstraszacze, a na przewodach linii tzw. ostrzegacze chroniące ptaki.

https://media.enea.pl/pr/699999/enea-operator-zmodernizowala-linie-wysokiego-napiecia-rogozno-wagrowiec