14 października 2021

W PGE Dystrybucja powstał jeden z najnowocześniejszych w Polsce ośrodków szkoleniowych dla energetyków

13 października br. został oddany do użytkowania przebudowany i zmodernizowany poligon szkoleniowy w Krasnobrodzie. Jest to jedno z niewielu miejsc w kraju, gdzie możliwe jest prowadzenie szkoleń w technologiach prac pod napięciem w sieciach średniego i niskiego napięcia. Uroczystego otwarcia obiektu dokonali członkowie zarządu PGE Dystrybucja, przedstawiciel PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz dyrekcja zamojskiego oddział PGE Dystrybucja.

W 2021 roku operatorzy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opracowali Instrukcje prac pod napięciem w sieciach SN z wykorzystaniem podnośnika izolowanego oraz za pomocą drążków z ziemi. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom niezbędna była gruntowna przebudowa i modernizacja poligonu w PGE Dystrybucja.

Na nowoczesnym obiekcie elektromonterzy mają możliwość ćwiczenia prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych w pełnym zakresie. Zastosowanie nowych technologii umożliwia prowadzenie prac serwisowych linii napowietrznych 15 kV bez przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, co zwiększa niezawodność przesyłu i komfort odbiorców.

Spółka PGE Dystrybucja systematycznie zwiększa udział prac prowadzonych pod napięciem tym samym skracając do minimum konieczne przerwy w dostawach energii do odbiorców. Zgodnie z Ustawą Prawo  Energetyczne operator realizuje dostawy energii elektrycznej przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych poprzez zapewnienie stałego utrzymywania zdolności sieci, instalacji i urządzeń do dystrybucji energii.

Specjalistyczny ośrodek i systematyczne szkolenia są konieczne, by sprostać wyzwaniom stojącym przed operatorem systemu dystrybucyjnego.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/w-pge-dystrybucja-powstal-jeden-z-najnowoczesniejszych-w-polsce-osrodkow-szkoleniowych-dla-energetykow