21 października 2021

Pokaz wymiany słupa z wykorzystaniem Tymczasowego Słupa Kompozytowego

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, podczas swojego roboczego spotkania na poligonie szkoleniowym w Bąkowie, mieli okazję zapoznać się z opracowaną przez Energa-Operator technologią wymiany słupa z wykorzystaniem Tymczasowego Słupa Kompozytowego (TSK). Zadanie wykonano podczas planowanych prac, na będącej pod napięciem linii średniego napięcia Nowy Dwór – Bronowo. Wymieniono cztery uszkodzone słupy ŻN-10 na słupy wirowane typu E-13,5/4,3.

Jedną z technik prac pod napięciem, wykorzystywaną przez pracowników Energa-Operator jest wymiana słupa z użyciem Tymczasowego Słupa Kompozytowego. Dzięki jej stosowaniu możliwe jest czasowe zastąpienie wymienianej konstrukcji oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych na sieci bez konieczności uciążliwych dla odbiorców wyłączeń planowych.

Pozwala ona również na ograniczenie składu brygady z 5 do 4 osób oraz zmniejsza ilość sprzętu niezbędnego do wykonania pracy przy wymianie słupa w technologii SN-21.

Pomysłodawcą i twórcą wykorzystywanej technologii jest Jacek Sztukowski, Dyrektor Departamentu Prac Na Sieci w olsztyńskim Oddziale Energa-Operator.

Ośrodkiem, który testuje tę technologię na liniach rzeczywistych jest Wydział Usług Sieciowych w Lidzbarku Warmińskim działający w ramach olsztyńskiego Oddziału Energa-Operator.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/702081/pokaz-wymiany-slupa-z-wykorzystaniem-tymczasowego-slupa-kompozytowego-tsk