10 grudnia 2021

Spotkanie o stanie zaawansowania prac z zakresu wydawania certyfikatów

Mając na uwadze, iż od 1 maja 2022 r. wchodzi do stosowania wymaganie obligatoryjnego stosowania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) zaprasza Przedstawicieli jednostek certyfikujących na spotkanie, na którym będą mieli Państwo możliwość przekazania informacji o stanie zaawansowania prac z zakresu wydawania certyfikatów.

PTPiREE nie przewiduje prezentacji materiałów ze swojej strony. Będzie istniała możliwość przedstawienia prezentacji w zakresie stanu zaawansowania prac i Państwa spostrzeżeń wynikających z procesu wydawania certyfikatów.

Spotkanie dedykowane jest dla Przedstawicieli jednostek certyfikujących.

Spotkanie odbędzie się w formule spotkania on-line na platformie MS Teams, w dniu 21 grudnia 2021 r. w godzinach 9:30 – 11:30. W celu zgłoszenia planowanego udziału prosimy o przesłanie stosownej informacji drogą elektroniczną na adres e-mail: certyfikaty@ptpiree.pl do dnia 17 grudnia 2021 r. wraz z ewentualną prezentacją (dopuszczamy materiały w języku angielskim).

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim, PTPiREE nie zapewnia tłumaczenia.

W zgłoszeniu prosimy o podanie poniższych danych:

  1. Nazwa Jednostki Certyfikującej
  2. Imię i Nazwisko
  3. Adres e-mail

W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt z Panem Rafałem Świstak na adres e-mail: swistak@ptpiree.pl, który organizuje spotkanie z ramienia PTPiREE.