17 grudnia 2021

Energa-Operator rozwinie inteligentną sieć dystrybucji dzięki środkom z EBI

Energa SA i Energa-Operator SA podpisały umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na kwotę do 150 mln euro. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucji.

Działania inwestycyjne realizowane przy wsparciu środków z EBI dotyczyć będą m.in. budowy, rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej Energa-Operator na całym terenie działania spółki. Planowane inwestycje wpisują się w program budowy inteligentnych sieci dystrybucyjnych Smart Grid. Pozwolą też na przyłączanie nowych odbiorców odnawialnych źródeł energii (OZE) i dalszą poprawę niezawodności sieci. Dofinansowany zostanie też rozwój inteligentnych systemów pomiarowych (smart metering), w montażu których Energa-Operator jest krajowym liderem. Spółka zainstalowała ponad 1,5 mln liczników działających w tej technologii, co stanowi ponad 50 proc. wszystkich liczników u jej odbiorców na niskim napięciu.

Zgodnie z podpisaną umową, pozyskane środki będą mogły zostać wykorzystane w transzach w ciągu trzech lat od daty podpisania umowy, zaś maksymalny okres spłaty zobowiązań to siedemnaście lat.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/715296/energa-operator-rozwinie-inteligentna-siec-dystrybucji-dzieki-srodkom-z-ebi