31 grudnia 2021

Metoda płużenia z kablem 1-żyłowym

Energa Operator podała, że po raz pierwszy w historii działania firmy wykorzystała nowoczesną metodę mechanicznego układania kabla 1-żyłowego. Prace wykonał kaliski oddział spółki. Nowa linia kablowa o długości blisko 2955 m wybudowana została w Skorzęcinie, w gminie Witkowo. Technologia ta wymaga znacznie mniejszego nakładu czasowego, a tym samym zmniejsza koszty budowy.

Nowe powiązanie liniowe pomiędzy odgałęzieniami od linii magistralnej SN relacji Witkowo – Skorzęcin w przeważającej części przebiega przez tereny leśne, dlatego do jego budowy wykorzystano metodę płużenia, mniej ingerującą w środowisko naturalne. Do prac użyty został kabel SN 1-żyłowy typu NA2XS(FL)2YV 1x240/25 o zwiększonej grubości powłoki zewnętrznej do 3,5 mm produkcji polskiej (Tele-Fonika Kable). Kabel ten różni się od typowego rozwiązania stosowanego w EOP jedynie grubością powłoki kabla (zamiast 2,5 mm grubość powłoki wynosi 3,5 mm).

Było to pierwsze w historii działania operatora ułożenie kabli SN w budowie 1-żyłowej metodą płużenia. Dotychczas były realizowane w EOP budowy linii kablowych SN metodą płużenia, jednakże wykorzystywane były kable SN 3-żyłowe (3 fazy w jednej powłoce).

Wykonanie robót budowlanych zostało powierzone kaliskiemu oddziałowi EOP Wykonawstwo Elektroenergetyczne, który zakres obejmujący płużenie (2590 m) podzlecił firmie ENSTA. Cały zakres zadania obejmował budowę linii kablowej o długości 2955 m. Dokumentacja projektowa została przygotowana przez Energę Invest.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/717480/metoda-pluzenia-z-kablem-1-zylowym