18 stycznia 2022

Inteligentna stacja SN/nn do świadczenia usług elastyczności

Energa-Operator wraz z partnerami w ramach projektu EUniversal zaprojektowała nowatorską stację SN/nn przeznaczoną do autonomicznego zarządzania podłączonej do niej sieci niskiego napięcia oraz umożliwiającą świadczenie usług elastyczności sieci. Jej funkcjonalność testowana będzie w trzech Rejonach Dystrybucji Energa-Operator wybranych do pilotażu – Mławie, Ostrowie Wlkp. i Wejherowie.

Szybki wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej, do tego skupionych obszarowo, powoduje problemy z dotrzymaniem prawidłowych parametrów energii. Aby sprostać tym nowym wyzwaniom operatorzy sieci dystrybucyjnych (OSD) pracują nad opracowaniem i wdrożeniem nowych rozwiązań do efektywnego zarządzania siecią. Nowe rozwiązania Smart Grid są alternatywą dla „tradycyjnej” rozbudowy i wzmocnienia systemu.

Jednym z nich jest wdrożenie nowych inteligentnych stacji SN/nn zapewniających zaawansowane monitorowanie i kontrolę sieci niskiego napięcia, autonomiczne sterowanie i monitorowanie generacji fotowoltaicznej (PV), magazynów energii i infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, szybsze wykrywanie awarii, a także utrzymanie napięcia sieci w dopuszczalnych granicach, zwłaszcza przy dużym nasyceniu PV. Rozwiązanie takie prowadzi do stworzenia narzędzi umożliwiających w przyszłości świadczenie usług elastyczności.

Tzw. elastyczna stacja elektroenergetyczna posiada transformator z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów, rozdzielnice SN i nn, koncentrator danych PLC, sterowniki pól linii SN i sterownik centralny. Jej funkcjonalność obejmuje pomiar wartości napięć fazowych i prądów wraz z rejestracją po wykryciu zwarcia, detekcję przepływu prądu zwarciowego, sterowanie wyłącznikiem transformatora oraz łącznikami liniowymi, a co najważniejsze – pozwala zdalnie sterować pozycją przełącznika zaczepów (PPZ).

Sercem stacji jest sterownik centralny, który odpowiada za kontrolę napięcia sieci nn i komunikację z systemem SCADA, wykrywanie uszkodzeń wkładek bezpiecznikowych oraz monitorowanie instalacji PV. Informację o napięciach w głębi sieci pobiera ze zdalnych liczników zainstalowanych u odbiorców poprzez koncentrator AMI. Ponadto monitorowane są parametry prądowe i napięciowe we wszystkich polach odeśjciowych niskiego napięcia ze stacji.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/720296/inteligentna-stacja-sn-nn-do-swiadczenia-uslug-elastycznosci