Plan szkoleń i konferencji na 2022 rok

Konferencje

 1. II Konferencja „Prosument energii odnawialnej jako aktywny uczestnik systemu elektroenergetycznego”
 2. II Konferencja „Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa”
 3. Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy łączności w energetyce – współpraca operatorów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych”
 4. VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Pomiary i Diagnostyka w Sieciach Elektroenergetycznych”
 5. VIII Konferencja „Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym”
 6. Konferencja „XXIII Spotkanie techniczne Przedstawicieli Transportu OSD i OSP”
 7. XIV Konferencja „Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na świecie”
 8. XVI Konferencja „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”
 9. Konferencja „Linie i stacje elektroenergetyczne” 4-6 października 2022 r., Wisła
 10. XXI Konferencja „Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’22” 25-27 października 2022 r., Wisła
 11. X Konferencja Naukowo-Techniczna „Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych”

Szkolenia

 • Podstawy prawne przeprowadzenia wycinek pod liniami elektroenergetycznymi
 • Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne z punktu widzenia działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego
 • Nowe prawo zamówień publicznych w sektorze dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej
 • Certyfikaty i protokoły w postępowaniu przetargowym
 • Wykrywanie i likwidacja Nielegalnego Poboru Energii Elektrycznej (NPEE)
 • Windykacja należności z tytułu usługi dystrybucyjnej
 • Sterowanie inwerterami za pomocą SunSpec
 • BPL - praktyczne zastosowanie w sieci niskiego i średniego napięcia
 • Energia Bierna – kompendium wiedzy
 • Projektowanie linii kablowych 110 kV. Linie kablowe wysokich i najwyższych napięć w teorii i w praktyce
 • Projektowanie linii kablowych 110 kV. Techniki doboru, budowy i eksploatacji linii kablowych wysokich i najwyższych napięć
 • Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa - zakres podstawowy
 • Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa - zakres rozszerzony

Wersja do pobrania: plan_2022_v_6_publ.pdf