Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie trójkątnym na żerdziach wirowanych typu E i ELV LSN 70(50)

Numer katalogu: PTPiREE-07/5-8
Rok wydania: 2002
Zawartość:

Tomy 5-8

360 zł
+23% VAT

Tomy wchodzące w skład albumu

Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN – przewody AFL-6 70 i 50 mm2 – układ przewodów trójkątny

Numer katalogu: PTPiREE-07/05
Rok wydania: 2002
Zawartość:

W albumie przedstawiono konstrukcje słupów w oparciu o następujące żerdzie:

-    wirowane typu E produkcji krajowej,

-    wirowane typu ELV produkcji słowackiej,

-    strunobetonowe typu BSW tylko jako konstrukcje wsporcze słupów przelotowych.

Konstrukcje słupów objęte niniejszym albumem przewidziane są do stosowania w napowietrznych liniach średniego napięcia 15 i 20 kV na terenie całego kraju we wszystkich strefach klimatycznych, tj. W I i W II obciążenia wiatrem; S I, S II, S I a i S II a obciążenia sadzią oraz w I, II i III strefie zabrudzeniowej.

Na słupach tych przewiduje się możliwość podwieszenia przewodów stalowo - aluminiowych produkowanych wg normy ZN-96/MP-13-K12, następujących typów: AFL-6 70 mm2 i AFL-6 50 mm2 oraz przewodów stopowych typu AAL 70 mm2 i AAL 50 mm2.

Przedstawione na kartach albumowych sylwetki słupów uwzględniają dobór ustojów dla gruntu średniego i słabego oraz określają parametry zawieszenia przewodów, uzbrojenia słupów oraz zawierają zestawienia materiałów i wskazówki montażowe.

Zaprojektowane elementy stalowe, z uwagi na dużą trwałość strunobetonowych żerdzi wirowanych oraz dla zmniejszenia kosztów eksploatacji, są zabezpieczane przed korozją przez cynkowanie na gorąco. Dodatkowo, na życzenie odbiorców, mogą być malowane.

Stosowanie osprzętu innego niż przewidziano w albumie, wymaga odpowiedniej adaptacji.

Album przewidziany jest dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów napowietrznych linii średniego napięcia 15 i 20 kV.

Pobierz spis treści
100 zł
+23% VAT

Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN-o – przewody AFL-6 70 i 50 mm2 – układ przewodów trójkątny

Numer katalogu: PTPiREE-07/06
Rok wydania: 2002
Zawartość:

Przedmiotem niniejszego opracowania są słupy funkcyjne z żerdzi wirowanych z odłącznikami, odłącznikami z uziemnikami, odłączniko-uziemnikami i rozłącznikami, rozłącznikami z uziemnikami, rozłączniko-uziemnikami dla napowietrznych linii średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70 i 50 mm2.

W albumie ujęto rozwiązania słupów z ogranicznikami przepięć i łącznikami instalowanymi na następujących rodzajach słupów:

-       odporowych i odporowo-narożnych nad przewodami linii (wariant I) i pod przewodami linii (wariant II),

-       rozgałęźnych przelotowo-krańcowych i narożno-krańcowych oraz krańcowo-krańcowych pod przewodami linii (wariant II).

Sposób mocowania łączników dostosowany jest do optymalnych możliwości pracy wynikających z konstrukcji aparatu.

Szczegółowy wykaz aparatury podano w pkt. 2 opisu, a spis producentów łączników w tablicy, w części III elementów związanych.

Stosowanie aparatury innych producentów, niż podano w niniejszym albumie, wymaga odpowiedniej adaptacji opracowania pod względem dostosowania zamocowań aparatów i ich napędów.

Z uwagi na rozwiązania zawarte w albumach liniowych (dostosowanie do I, II i III strefy zabrudzeniowej) należy, przy doborze aparatów łączeniowych i ograniczników przepięć, zwracać uwagę na ich przystosowanie do odpowiedniej strefy zabrudzeniowej wg zaleceń producentów tej aparatury lub urządzeń.

Rozwiązania słupów funkcyjnych zawarte w tym tomie opracowano w oparciu o album LSN 70 (50) tom V.

Rysunki konstrukcyjne elementów stalowych do mocowania odłączników oraz ograniczników przepięć zawarto w tomie VIII.

Pobierz spis treści
100 zł
+23% VAT

Album słupów z głowicami kablowymi i odłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN-g – przewody AFL-6 70 i 50 mm2 – układ przewodów trójkątny

Numer katalogu: PTPiREE-07/07
Rok wydania: 2002
Zawartość:

Przedmiotem niniejszego opracowania są słupy funkcyjne z żerdzi wirowanych z głowicami kablowymi, odłącznikami, odłącznikami z uziemnikami, odłączniko-uziemnikami lub rozłącznikami, rozłączni kam i z uziemnikami i rozłączniko-uziemnikami dla napowietrznych linii średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70 i 50 mm2.

Albumem objęto słupy:

a)     z głowicami kablowymi i ogranicznikami przepięć,

b)     z głowicami kablowymi, łącznikami i ogranicznikami przepięć.

Szczegółowy wykaz aparatury podano w pkt. 2 opisu, a spis producentów łączników w tablicy, w części IV elementów związanych.

Ww. aparatura instalowana jest na słupach :przelotowych, narożnych, odporowych, odporowo - narożnych i krańcowych.

Zamocowanie aparatów łączeniowych rozwiązano w dwóch wariantach: wariant I - łączniki mocowane nad przewodami linii SN - słupy krańcowe, wariant II - łączniki mocowane pod przewodami linii SN - słupy przelotowe, narożne, odporowe, odporowo - narożne i krańcowe.

Sposób mocowania łączników dostosowany jest do jego optymalnych możliwości pracy wynikających z konstrukcji aparatu.

Stosowanie aparatury i osprzętu innych producentów, niż podano w niniejszym albumie, wymaga odpowiedniej adaptacji opracowania pod względem dostosowania zamocowań aparatów i ich napędów, uchwytów i osłon kabla oraz innych elementów.

Z uwagi na rozwiązania zawarte w albumach liniowych (dostosowanie do I, II i III strefy zabrudzeniowej) należy, przy doborze aparatów łączeniowych i ograniczników przepięć, zwracać uwagę na ich przystosowanie do odpowiedniej strefy zabrudzeniowej wg zaleceń producentów tej aparatury lub urządzeń.

Rozwiązania słupów funkcyjnych zawarte w tym tomie opracowano w oparciu o album LSN 70 (50) tom V.

Rysunki konstrukcyjne elementów stalowych do mocowania odłączników, głowic kablowych i kabli oraz ograniczników przepięć zawarto w tomie VIII.

Pobierz spis treści
100 zł
+23% VAT

Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN + LSN-o + LSN-g – przewody AFL-6 70 i 50 mm2 – konstrukcje stalowe do tomów V, VI i VII

Numer katalogu: PTPiREE-07/08
Rok wydania: 2002
Zawartość:

Niniejszy tom zawiera rysunki konstrukcyjne elementów stalowych potrzebnych do budowy napowietrznych linii średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi 70 i 50 mm2 zawartych w tomach V-VII niniejszego katalogu.

Zawarte w tomie konstrukcje przewidziane są do budowy linii SN z przewodami gołymi AFL-6 70 i 50 mm2 oraz AAL 70 i 50 mm2, na słupach z żerdzi wirowanych, a także do uzbrojenia słupów funkcyjnych wg tomu VI i VII. Album zawiera również konstrukcje stalowe zamieszczone we wcześniejszych opracowaniach.

Pobierz spis treści
100 zł
+23% VAT