Tytuł: Dobrze wykorzystaj swoją energię – wersja uproszczona

Data publikacji: 2014.04

Zawartość: Broszura podpowiada jak można obniżyć rachunki za energie elektryczną oraz zadbać o środowisko naturalne dzięki racjonalnemu wykorzystaniu energii elektrycznej. Została podzielona na dwie części: pierwsza mówi w jaki sposób wytwarza się energię elektryczną i jak funkcjonuje Krajowy System Elektroenergetyczny, druga natomiast pokazuje metody obniżenia wysokości rachunków za energię.

Plik do pobrania: broszura_uproszczona.pdf


Tytuł: Dobrze wykorzystaj swoją energię – wersja rozszerzona

Data publikacji: 2014.05

Zawartość: Broszura podpowiada jak można obniżyć rachunki za energie elektryczną oraz zadbać o środowisko naturalne dzięki racjonalnemu wykorzystaniu energii elektrycznej. Została podzielona na dwie części: pierwsza mówi w jaki sposób można obniżyć wysokość rachunków za energię, druga natomiast pokazuje jak wytwarza się energię elektryczną i jak funkcjonuje Krajowy System Elektroenergetyczny

Plik do pobrania: broszura_rozszerzona.pdf