Wypowiedzi i wspomnienia

Zaproszenie do współpracy

Zapraszamy do współtworzenia strony „Wypowiedzi i wspomnienia”. Zamysłem naszym jest aby na tej stronie mogły być zamieszczane refleksje i wypowiedzi tych, którzy mieli swój udział w tworzeniu Polskiej Energetyki czy też tylko obserwowali zachodzące w niej przemiany. Niech tu także będzie miejsce dla osobistych wspomnień pisanych naszą ręką, a także ręką innych osób, jednak przy poszanowaniu oczywistych zasad w tym względzie.

Będziemy oczekiwali na Państwa kontakt pod adresem seniorzy@ptpiree.pl lub też pod adresem pocztowym Biura Towarzystwa w Poznaniu, z dopiskiem na kopercie „Seniorzy” .

Koło Seniorów przy PTPiREE

Wersja PDF do pobrania


 

Jerzy Seremet

Wspomnienie

9 kwietnia 2020 r. w wieku 83 lat, zmarł nasz Kolega Jerzy Seremet, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, członek Koła Seniorów. Były Dyrektor Techniczny Zakładu Energetycznego Zamość. W latach 1979 do czasu przejścia na emeryturę tj. do roku 1991 Dyrektor Naczelny Zakładu Energetycznego Lublin. Jerzy Seremet był również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, między innymi pełniąc w okresie marzec 1977 - lipiec 1999 funkcję Prezesa Zamojskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Za swoją aktywną pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony dla Energetyki, a także odznaką Honorową PTPiREE oraz Zasłużony Senior SEP.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o Jego śmierci. Był wzorem Szefa i Kolegi, dla którego dobro firmy było najwyższą wartością zawodową.

Rodzinie i Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Jerzy Seremet pochowany został w dniu 14 kwietnia 2020 r. na Cmentarzu w Lublinie.

Cześć Jego pamięci.

Wersja PDF do pobrania


25 lat z polską energetyką
Ryszard Drozd

Zapraszamy do zapoznania się z jubileuszową, wydaną z okazji 25-lecia PTPiREE, pozycją wydawniczą "25 lat z polską energetyką" autorstwa Pana Ryszarda Drozda.

Wersja PDF do pobrania


Energia Elektryczna 8/2010
Wydanie jubileuszowe z okazji 20-lecia PTPiREE

Zapraszamy do zapoznania się z jubileuszowym, wydanym z okazji 20-lecia PTPiREE, numerem miesięcznika "Energia Elektryczna".

Wersja PDF do pobrania


Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym jubileuszowym wydawnictwem PTPiREE wydanem z okazji jubileuszu 15-lecia Towarzystwa.

Wersja PDF do pobrania