Wydarzenia

 • 22.3
  2017

  Szkolenie Przedsiębiorstwa sieciowe a zarządcy dróg. Lokalizowanie urządzeń infrastruktury sieciowej w pasie drogowym oraz mechanizmy usuwania i rozliczanie kolizji infrastruktury sieciowej z inwestycjami drogowymi

 • 29.3
  2017

  Szkolenie Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych

 • 5.4
  2017

  XXV Konferencja Energetyczna EuroPOWER

 • 5.4
  2017

  Szkolenie "Badania odbiorcze transformatorów "

 • 19.4
  2017

  XII Konferencja Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia

 • 9.5
  2017

  Międzynarodowa Konferencja "TRANSFORMATOR'17"

 • 24.5
  2017

  Spotkanie techniczne Przedstawicieli Transportu Spółek Dystrybucji/Obrotu

 • 30.5
  2017

  VI Konferencja "Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym"