Wydarzenia

 • 5.9
  2022

  XIV Konferencja "Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na Świecie"

 • 13.9
  2022

  35. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB® 2022

 • 21.9
  2022

  X Konferencja "Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych"

 • 22.9
  2022

  Szkolenie "Ochrona przed porażeniem w stacjach SN/nn i liniach nn"

 • 5.10
  2022

  Konferencja "Linie i stacje elektroenergetyczne"

 • 13.10
  2022

  Szkolenie "Zespolona instalacja uziemiająca"

 • 25.10
  2022

  XXI Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce

 • 9.11
  2022

  XVI Konferencja "Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia"