Aktualności

Wszystkie aktualności
25 października 2018
Wstrzymanie wdrożenia Centralnego Systemu Wymiany Informacji

OSD: informują, iż w związku z przyjętą przez ME koncepcją budowy przez PSE S.A. na rynku energii Centralnego Systemu Informacji Pomiarowych, wstrzymują planowane wdrożenie CSWI.

25 października 2018
Wybrano zarząd PTPiREE

XXX Zgromadzenie Krajowe PTPiREE, obradujące 25 października w Warszawie, wybrało nowy zarząd

24 października 2018
Działania PTPiREE w obszarze regulacji prawnych we wrześniu br.

PTPiREE aktywnie działa w obszarze legislacji wypracowując wspólne stanowiska w sprawach ważnych dla podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

4 października 2018
Spotkanie w sprawie warunków i procedur wykorzystania certyfikatów

Zaproszenie na spotkanie dotyczące certyfikatów wydanych przez podmiot certyfikujący w procesie weryfikacji spełnienia przez źródła wytwórcze wymogów Rozporządzenia Komisji (UE).

Najbliższe wydarzenia

Wszystkie wydarzenia
13 listopada 2018
13.11

XI Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS

20 listopada 2018
20.11

XVII Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE'18

22 listopada 2018
22.11

Szkolenie "Zasady Postępowania przy wykrywaniu NPEE - aspekty prawne"

23 listopada 2018
23.11

Szkolenie "Prawo energetyczne dla menedżerów"

29 listopada 2018
29.11

Szkolenie "Prawo zamówień publicznych w praktyce przedsiębiorstw energetycznych po nowelizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z elektronizacją zamówień"

Nasze inicjatywy