Aktualności

Wszystkie aktualności
16 marca 2018
Obowiązek certyfikacji jednostek wytwórczych

Ustawa o rynku mocy nakłada na właścicieli jednostek wytwórczych, mogących wprowadzać energię do sieci, obowiązek corocznej certyfikacji.

7 marca 2018
Informacja o aktualizacji IRiESD dotyczącej OZE

Operatorzy zrzeszeni w PTPiREE postanowili ponownie przeprowadzić proces konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD.

5 marca 2018
Ogłoszenie o zakończeniu dialogu technicznego CSWI

Ogłoszenie o zakończeniu dialogu technicznego w sprawie przygotowania, wdrożenia i utrzymania Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce.

23 lutego 2018
PGE Dystrybucja unowocześniła obsługę numeru alarmowego 991

PGE Dystrybucja uruchomiła Telefoniczne Centrum Zgłoszeniowe, które przyjmuje i rejestruje zgłoszenia w systemie 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Najbliższe wydarzenia

Wszystkie wydarzenia
4 kwietnia 2018
4.4

XXVII Konferencja Energetyczna EuroPOWER

11 kwietnia 2018
11.4

XIII Konferencja Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia

16 kwietnia 2018
16.4

VI Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk 2018

23 kwietnia 2018
23.4

Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER

24 kwietnia 2018
24.4

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna – Rynek Energii Elektrycznej REE 2018

Nasze inicjatywy