Aktualności

Wszystkie aktualności
4 lutego 2016
Kodeks Dobrych Praktyk Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opracowało Kodeks Dobrych Praktyk Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

1 lutego 2016
Kolejny krok na drodze do wdrożenia Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI) na detalicznym rynku energii

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał decyzję o zatwierdzeniu pięciu Operatorom Systemów Dystrybucyjnych (OSD), zrzeszonym w PTPiREE, zmian w IRiESD, wprowadzających CSWI.

31 stycznia 2016
Targi DistribuTECH

W dniach 9 – 11 lutego 2016 odbędą się w Orlando na Florydzie Targi DistribuTECH - największa impreza targowa w dziedzinie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz technologii smart grid.

Najbliższe wydarzenia

Wszystkie wydarzenia
11 lutego 2016
11.2

Szkolenie "Zmiana kodeksu pracy w 2016 r."

3 marca 2016
3.3

Szkolenie "Badania odbiorcze transformatorów"

10 maja 2016
10.5

Targi EXPOPOWER 2016

14 czerwca 2016
14.6

VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Stacje Elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn"

29 listopada 2016
29.11

Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE'16

Nasze inicjatywy