Aktualności

Wszystkie aktualności
6 lipca 2020
innogy Stoen Operator wdrożył kwalifikowany podpis elektroniczny.

Wdrożone przez spółkę rozwiązania umożliwiają klientom składanie wniosków i podpisywanie umów o przyłączenie bez potrzeby wychodzenia z domu.

2 lipca 2020
Tauron Dystrybucja testuje nowe narzędzie do prac pod napięciem.

Modułowe narzędzie do utrzymywania naprężeń pozwala usprawnić pracę na sieci elektroenergetycznej.

2 lipca 2020
Enea Operator inwestuje w inteligentną sieć elektroenergetyczną.

Budowa inteligentnej sieci na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu nowosolskiego.

1 lipca 2020
Bezpieczna praca z Tauron Dystrybucja.

Spółka prowadzi działania, które mają uświadamiać zagrożenia i przypominać wszystkim o zasadach bezpieczeństwa.

Najbliższe wydarzenia

Wszystkie wydarzenia
16 lipca 2020
16.7

Projektowanie linii kablowych 110 kV. Techniki doboru, budowy i eksploatacji linii kablowych wysokich i najwyższych napięć

21 lipca 2020
21.7

Windykacja należności z tytułu usługi dystrybucyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią COVID-19

15 września 2020
15.9

33. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020

23 września 2020
23.9

Konferencja Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa

7 października 2020
7.10

Konferencja Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe niskich i średnich napięć

Nasze inicjatywy