10 stycznia 2024

Rekordowe zapotrzebowanie na moc

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały, że we wtorek 9 stycznia 2024 r. o godz. 10:45 odnotowano rekordową wartość krajowego zapotrzebowania na moc w wielkości 28 416 MW*. Jest ona wyższa o prawie 800 MW od poprzedniej wartości maksymalnej, odnotowanej 12 lutego 2021 r.

Jak podaje spółka system elektroenergetyczny pracuje dziś stabilnie, a operator systemu przesyłowego dysponuje wystarczającą rezerwą mocy.

Na tak istotny wzrost zapotrzebowania na moc wpłynęła przede wszystkim niska temperatura powietrza. W okresie rekordowego zapotrzebowania elektrownie i elektrociepłownie węglowe oraz gazowe pracowały z mocą około 23 GW, a farmy wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne z mocą około 4,7 GW. Import energii elektrycznej był na poziomie 582 MW.

Dane o pracy krajowego systemu elektroenergetycznego można obserwować w aplikacji Energetyczny Kompas. Zamieszczane są w niej także informacje o godzinach, w których korzystanie z energii elektrycznej jest najbardziej korzystne dla środowiska naturalnego i pracy systemu. Więcej informacji na stronie https://www.energetycznykompas.pl/.

* dane wstępne

https://www.pse.pl/-/rekordowe-zapotrzebowanie-na-m-2?safeargs=696e686572697452656469726563743d747275652672656469726563743d253246686f6d65