17 stycznia 2024

Nowe odcinki linii kablowych w PGE Dystrybucja

W skarżyskim oddziale spółki PGE Dystrybucja realizowane są prace związane z kablowaniem linii średniego napięcia (SN). W ramach, zakończonych w IV kwartale 2023 roku, inwestycji na terenie oddziału łącznie pod powierzchnię ziemi przeniesiono 64 km odcinków linii dystrybucyjnej. Koszt realizacji tych zadań wyniósł blisko 23,7 mln zł.

Jak podaje spółka zapewnienie bezpiecznych i stabilnych dostaw energii elektrycznej dla każdego odbiorcy stanowi priorytet dla PGE Dystrybucja. Jedną z najczęstszych przyczyn awaryjnych przerw w dostawie prądu jest działanie żywiołów, takich jak wichury oraz intensywne opady śniegu czy deszczu. By móc zminimalizować ryzyko uszkodzenia sieci energetycznej, spółka realizuje inwestycje polegające na umieszczaniu linii pod powierzchnią ziemi przy jednoczesnym demontażu istniejącej linii napowietrznej. W Oddziale Skarżysko Kamienna spółka konsekwentnie przenosi odcinki sieci pod ziemię. To rozwiązanie podnosi pewność dostaw prądu oraz wpływa na poprawę parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej.

PGE Dystrybucja zakończyła realizację inwestycji związanych z kablowaniem sieci dystrybucyjnej średniego napięcia (SN) w czterech Rejonach Energetycznych (RE Kielce, RE Radom, RE Skarżysko i RE Kozienice) działających w ramach skarżyskiego oddziału spółki. Ze względu na to, że duża część sieci elektroenergetycznej w tym regionie przebiega przez tereny zalesione i  trudnodostępne, przeprowadzone prace skrócą czas dotarcia energetyków na miejsce i szybsze usunięcie przyczyn awarii.

Blisko 25 km sieci trafiło pod powierzchnię ziemi na terenie działania RE Kielce.  Linia napowietrzna została zastąpiona kablową  przy ulicach: Piekoszowskiej, Białogońskiej i Pietraszki w Kielcach. Przebudowana została także linia średniego napięcia relacji GPZ Karczówka – Piekoszów i GPZ Karczówka – Jaworznia. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł ponad 10 mln zł.

Realizując Program Kablowania PK30, który zakłada przeniesienie minimum 30 procent sieci średniego napięcia pod powierzchnię ziemi, ponad 17,5 km sieci dystrybucyjnej linii Lipsko – Kępa (na odcinku Aleksandrów – Ciepielów) zostało skablowane. Ta inwestycja miała miejsce na terenie działania kozienickiego Rejonu Energetycznego, a jej koszt wyniósł 3,3 mln zł.

W Rejonie Energetycznym Radom zakończono natomiast trzy przebudowy i rozbudowy odcinków linii SN. Za łączną kwotę ponad 9 mln zł pod powierzchnię ziemi przeniesiono blisko 20 km sieci dystrybucyjnej. Inwestycje w ramach PK30 zrealizowano na terenie gminy Wyśmierzyce.

Cztery działania związane z kablowaniem sieci SN w skarżyskim oddziale zostały zakończone w RE Skarżysko. W gminie Wąchock i Suchedniów zakończono I etap rozbudowy i przebudowy linii 15 kV relacji GPZ Podemłynek – Parszów. W ramach kolejnego zadania przebudowano linię kablową SN od stacji transformatorowej Wincentów 2 do słupa nr 103 w Sielpi. Linia ta przebiegała przez obręby w miejscowościach Wincentów, Gatniki, Sielpia i Wiosna na terenie gminy Końskie i Radoszyce. Blisko 6 km linii kablowej zrealizowano w ramach inwestycji od stacji transformatorowej w miejscowości Koliszowy do projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej w miejscowości Machory. Czwartym, zakończonym zadaniem inwestycyjnym była budowa linii kablowej SN w linii GPZ Przysucha – Stary Młyn w gminie Borkowice.

Wszystkie zrealizowane w skarżyskim oddziale PGE Dystrybucja inwestycje, polegające na przeniesieniu odcinków linii średniego napięcia pod powierzchnię ziemi, wpływają na  bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Linie kablowe są mniej podatne na uszkodzenia wywołane gwałtownym działaniem żywiołów. Dodatkowo, wymiana obecnych przewodów na przewody o większym przekroju, pozwoli na podniesienie możliwości przyłączeniowych dla nowych odbiorców oraz wytwórców zielonej energii.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/nowe-odcinki-linii-kablowych-w-pge-dystrybucja