13 lutego 2024

Kolejny raz Stoen Operator wspiera ukraiński sektor energetyczny

Od dwóch lat nie ustają rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Stoen Operator wspiera ukraińskich operatorów sieci elektroenergetycznych specjalistycznym sprzętem do odbudowy sieci.

Działania pomocowe polskich operatorów sieci elektroenergetycznych dla sektora energetycznego Ukrainy w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, rozpoczęły się już w marcu 2022 roku. Stoen Operator przekazał nieodpłatnie materiały do odbudowy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych oraz agregaty prądotwórcze potrzebne lokalnym społecznościom. Wśród darów dostarczonych do operatorów Ukrainy znalazły się m.in. przewody linii napowietrznych, osprzęt kablowy, agregaty prądotwórcze oraz aparaty łączeniowe wysokiego napięcia. W lutym 2024 roku Stoen Operator przekazuje nieodpłatnie dwa samochody marki Ford Transit przystosowane do napraw sieci, które posłużą pracownikom Ukrenergo, operatora sieci przesyłowej najwyższych napięć Ukrainy.

„W 2023 roku Prezes Ukrenergo Wolodymyr Kudrytski zwrócił się z apelem do operatorów sieci elektroenergetycznych w Europie o przekazanie specjalistycznych samochodów do transportu i napraw elementów sieci elektroenergetycznych, aby przyspieszyć usuwanie awarii wywołanych rosyjskimi atakami” – wyjaśnia Robert Stelmaszczyk, prezes Stoen Operator. „Wówczas zadeklarowaliśmy pomoc i teraz ją realizujemy. Ma to znaczenie ze względu na wydłużone terminy dostaw nowych samochodów tego typu.”