27 lutego 2024

Nowe pojazdy dla energetyków

ENERGA-OPERATOR nabyła w 2023 roku ponad 200 pojazdów dla służb technicznych. Wymiana floty pozwoli sprawniej wykonywać prace dotyczące infrastruktury elektroenergetycznej, w tym te związane z usuwaniem awarii.    

Jak podaje spółka niezawodność pojazdów wykorzystywanych przez elektromonterów jest istotnym elementem wpływającym na zdolność ENERGA-OPERATOR do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej. Prace na sieci, często wykonywane są w miejscach, do których dojazd ze względu na warunki w terenie, jest utrudniony. Odpowiedni i sprawny samochód może mieć w takich sytuacjach wpływ np. na szybkość usuwania awarii i przywrócenia dostaw energii odbiorcom. To m.in. dlatego efektywne zarządzanie flotą, w tym poprzez zakup i wymianę samochodów, stanowi ważną część strategii ENERGA.

W 2023 służby ENERGA-OPERATOR zostały zaopatrzone w pojazdy z napędem 4x4 oraz zabudową, przeznaczoną dla Pogotowia Energetycznego, a także samochody typu VAN dla obszaru pomiarów i zarządzania techniczną obsługą odbiorców.

Wśród pozyskanych maszyn nie zabrakło również pojazdów zabudowanych podnośnikami i żurawiami, a także przyczep, koparek i koparko-ładowarek.

Zakupy nowych samochodów są od 2020 roku utrudnione w związku z zaburzeniami w łańcuchach dostaw spowodowanych pandemią i wojną w Ukrainie. Terminy realizacji zamówień nie wróciły jeszcze w pełni do stanu sprzed tego okresu.

Spółka, mimo utrudnień, kontynuuje pracę nad odnowieniem floty, tak aby była ona użytecznym i niezawodnym narzędziem pracy.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/829542/nowe-pojazdy-dla-energetykow