11 marca 2024

Dialog Techniczny

Szanowni Państwo,

w imieniu zrzeszonych w PTPiREE elektroenergetycznych operatorów systemów dystrybucyjnych, zapraszamy do udziału w dialogu technicznym poświęconym ujednoliceniu parametrów budowy kabli elektroenergetycznych średniego napięcia w oparciu o normę HD 620 S3 cz. 10R, takich jak:

  • przekrój poprzeczny żyły roboczej kabla;
  • przekrój poprzeczny żyły powrotnej;
  • uszczelnienie.

Zachęcamy Państwa do współpracy, rozmów technicznych, dyskutowania i w konsekwencji przekazywania uwag oraz własnych spostrzeżeń dotyczących ujednolicenia parametrów budowy kabli SN w sieci dystrybucyjnej u wszystkich operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucji.

Spotkanie dotyczące dialogu technicznego odbędzie się 11 kwietnia 20024 roku. Miejscem spotkania będzie Hotel Holiday Inn, Łódź, ul. Piotrkowska 229/231. Planowane ramy czasowe to godz. od 11.00 do 14.00.

Chęć udziału w ww. spotkaniu dotyczącym dialogu technicznego prosimy zgłaszać na adres e-mail: tomczykowski@ptpiree.pl w terminie do 3 kwietnia 2024 r. – ze względów organizacyjnych zakładamy udział w spotkaniu w formule stacjonarnej reprezentacji do dwóch osób z jednej firmy.

Zapraszamy do współpracy.