27 marca 2024

Dialog Techniczny

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym dotyczącym aktualizacji dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” oraz wdrożenie „Banku Nastaw dla Polski”

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej rozpoczyna  proces aktualizacji dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” oraz wdrażania Banków Nastaw dla Polski będących zbiorami kryteriów zabezpieczeniowych oraz parametrów charakterystyk regulacyjnych inwerterów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej niskiego i średniego napięcia (MWE typu A i B).

Proces aktualizacji dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” wynika z zebranych doświadczeń oraz pytań i sugestii uczestników rynku, w szczególności jednostek certyfikujących oraz producentów urządzeń, a także prowadzenia na stronie PTPiREE wykazu certyfikowanych urządzeń.

Wdrożenie Banku Nastaw dla Polski jest odpowiedzią pozwalającą na zapewnienie wymaganych parametrów jakościowych energii elektrycznej.

Zapraszamy do dialogu; w tym celu prosimy o zapoznanie się z projektami ww. dokumentów i zgłoszenie ewentualnych uwag lub propozycji zmian na załączonych formularzach do dnia 30 kwietnia 2024 r. na adres: certyfikaty@ptpiree.pl

Proces konsultacji będzie prowadzony w języku polskim.

Dla ułatwienia prowadzenia procesu konsultacji materiał dotyczący Banku Nastaw dla Polski został udostępniony w języku angielskim.

Po szczegóły zapraszamy na stronę: http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/konsultacje