15 kwietnia 2024

Inwestycja PGE Dystrybucja w Łomży poprawi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla odbiorców

PGE Dystrybucja modernizuje stację 110/15 kV Łomża 1 na terenie działania białostockiego oddziału spółki. Inwestycja znacząco poprawi pewność zasilania dla ponad 100 tysięcy mieszkańców Łomży i okolic. Koszt prowadzonej inwestycji to ponad 30 mln zł.

Podpisana w czerwcu 2022 roku umowa na przebudowę stacji Łomża 1 ma na celu dostosowanie infrastruktury elektroenergetycznej do obowiązujących standardów oraz poprawę parametrów zasilania mieszkańców województwa podlaskiego.  Rozdzielczy Punkt Zasilania Łomża 1, który bierze udział w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Ostrołęka, stanowi  strategiczny element sieci  elektroenergetycznej w regionie, a sama przebudowa stacji wpłynie bezpośrednio na pewność zasilania ponad 100 tysięcy mieszkańców Łomży, Zambrowa i okolic.

W ramach prowadzonych prac wymieniono i uruchomiono jednosystemową, sekcjonowaną 54 - polową rozdzielnicę średniego napięcia, oraz wybudowano nowe napowietrzne stanowiska transformatorów uziemiających z misami olejowymi. Obecnie w trakcie przebudowy jest rozdzielnia 110 kV. Na terenie w/w rozdzielni trwają prace związane z budową nowych ekologicznych stanowisk transformatorów o mocy 110/15 kV z separacją oleju oraz prowadzona jest modernizacja pól liniowych 110 kV w zakresie wymiany aparatury pierwotnej na nową. Kontynuowane są także prace związane z okablowaniem szaf sterowniczych w pomieszczeniu nastawni, czy budową kanałów kablowych. Na terenie stacji wytyczono trasę kabla wysokiego napięcia do nowo wybudowanego pola liniowego Łomża 2, który w przyszłości połączy stację Łomża 1 ze stacją 110/15 kV Łomża 2.

Zmieni się też wiele w zakresie automatycznego sterowania samą stacją. Stacyjna Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa (EAZ) zostanie zastąpiona nowoczesnymi urządzeniami cyfrowymi, współpracującymi z systemem telemechaniki. Będzie to stacja w pełni zautomatyzowana, nie wymagająca fizycznej obsługi.

Przed energetykami jeszcze szereg prac modernizacyjnych związanych m.in. z przebudową napowietrznej rozdzielnicy 110 kV w zakresie kolejnych pól liniowych i funkcyjnych oraz prace wykończeniowe w nowym pomieszczeniu nastawni.

Rozdzielnia 110 kV w stacji Łomża 1 to istotny element całej sieci energetycznej województwa podlaskiego. Dzięki bezpośredniemu połączeniu tej stacji z Elektrownią Ostrołęka, zapewnione jest bezpieczeństwo energetyczne dla mieszkańców zachodniej części Podlasia. Energia elektryczna, która trafia z w/w elektrowni do stacji Łomża 1 i Łomża 2, rozdzielana jest dalej ciągami liniowymi 110 kV w kierunku Białegostoku, czy też - za pośrednictwem stacji 110/15 kV Zambrów - w kierunku Wysokiego Mazowieckiego.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/inwestycja-pge-dystrybucja-w-lomzy-poprawi-bezpieczenstwo-dostaw-energii-elektrycznej-dla-odbiorcow