16 maja 2024

Zmiany w Zarządzie PTPiREE

15 maja br. w Warszawie odbyło się XLI Zgromadzenie Krajowe PTPiREE, które przyjęło sprawozdanie z działalności i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2023. Przeprowadzono także wybory uzupełniające do Zarządu PTPiREE.

Zarząd PTPiREE obecnie pracuje w następującym składzie: 

  1. Andrzej Cząstkiewicz (wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja)
  2. Piotr Dorawa (p.o. prezesa Zarządu Energa-Operator)
  3. Jacek Drozd (prezes Zarządu PGE Dystrybucja)
  4. Marek Kasicki (wiceprezes Zarządu Energa-Operator)
  5. Leszek Kosiorek (p.o. prezesa Zarządu Tauron Dystrybucja)
  6. Maciej Mróz (wiceprezes Zarządu Tauron Dystrybucja)
  7. Robert Stelmaszczyk (prezes Zarządu Stoen Operator)
  8. Bogumiła Strzelecka (wiceprezes Zarządu Enea Operator)
  9. Marek Szymankiewicz (prezes Zarządu Enea Operator)

Zarząd wybrał wiceprezesa Zarządu PTPiREE – Roberta Stelmaszczyka.