Najnowsze wiadomości

 • 2018.09.27 | Dystrybucja Energetyka Technologia Ochrona środowiska
  Rozbudowa infrastruktury energetycznej na obszarze województwa podkarpackiego z dofinansowaniem UE

  W Ministerstwie Energii 25 września 2018 r. została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie rozbudowy infrastruktury energetycznej na obszarze województwa podkarpackiego.

 • 2018.09.24 | Dystrybucja Energetyka Technologia
  Działania PTPiREE w obszarze regulacji prawnych w sierpniu br.

  PTPiREE aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym, analizując i opiniując projekty aktów prawnych na poszczególnych etapach prac.

 • 2018.09.20 | Energetyka Technologia Dystrybucja
  Zakończono konsultacje dokumentu „Projekt wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej”

  PTPiREE informuje, że zakończono proces konsultacji projektu wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej.

 • 2018.08.9 | Dystrybucja Energetyka Ochrona środowiska Technologia
  Ujednolicenie podatków od gruntów pod infrastrukturą liniową

  Prezydent 7 sierpnia br. podpisał rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

 • 2018.08.8 | Dystrybucja Energetyka
  Operatorzy będą bliżej współpracować przy usuwaniu awarii

  Operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz operator systemu przesyłowego podpisali porozumienie o współpracy przy usuwaniu awarii masowych

 • 2018.07.25 | Dystrybucja Energetyka Technologia Ochrona środowiska
  Działania PTPiREE w obszarze regulacji prawnych

  PTPiREE aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym, analizując i opiniując projekty aktów prawnych na poszczególnych etapach prac.