Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50-120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50-120

Numer katalogu: PTPiREE-27
Rok wydania: 2017/2018
Zawartość:

Wersja elektroniczna Albumu rozpowszechniana jest bezpłatnie. Odpłatnie można zakupić wersję papierową.
Aby pobrać album w postaci elektronicznej prosimy o wejść na konkretny album i skorzystać z opublikowanego tam odnośnika do albumu.

200 zł
+23% VAT

Tomy wchodzące w skład albumu

Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50÷120 - Tom I

Numer katalogu: PTPiREE-27/01
Rok wydania: 2017
Zawartość:

Pod poniższym linkiem można pobrać całość albumu: ptpiree_27_01_2017_v4.pdf

Pobierz spis treści
40 zł
+23% VAT

Album słupów z łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Rozłączniki typu uchylnego LSNi-o 50÷120 - Tom II część 1

Numer katalogu: PTPiREE-27/02a
Rok wydania: 2018
Zawartość:

Pod poniższym linkiem można pobrać całość albumu: ptpiree_27_02a_2018_v5.pdf

Pobierz spis treści
35 zł
+23% VAT

Album słupów z łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Łączniki budowy zamkniętej sterowane radiowo LSNi-os 50÷120 - Tom II część 2

Numer katalogu: PTPiREE-27/02b
Rok wydania: 2018
Zawartość:

Pod poniższym linkiem można pobrać całość albumu: ptpiree_27_02b_2018_v2.pdf

Pobierz spis treści
35 zł
+23% VAT

Album słupów z głowicami kablowymi i łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Rozłączniki typu uchylnego LSNi-g 50÷120 - Tom III część 1

Numer katalogu: PTPiREE-27/03a
Rok wydania: 2018
Zawartość:

UWAGA: tom 3a został zaktulizowany w roku 2021 - plik do pobrania zawiera aktualną wersję tomu 3a albumu PTPiREE-27/03a

Pod poniższym linkiem można pobrać całość albumu: 27_03a_2021_v1_publ.pdf

Pobierz spis treści
35 zł
+23% VAT

Album słupów z głowicami kablowymi i łącznikami dla linii napowietrznych SN 15÷20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Łączniki budowy zamkniętej sterowane radiowo LSNi-gs 50÷120 - Tom III część 2

Numer katalogu: PTPiREE-27/03b
Rok wydania: 2018
Zawartość:

UWAGA: tom 3b został zaktulizowany w roku 2021 - plik do pobrania zawiera aktualną wersję tomu 3b albumu PTPiREE-27/03b

Pod poniższym linkiem można pobrać całość albumu: 27_03b_2021_v1_publ.pdf

Pobierz spis treści
35 zł
+23% VAT

Album linii napowietrznych SN 15÷20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych. Konstrukcje stalowe do tomów I, II i III LSNi 50÷120 + LSNi-o 50÷120 + LSNi-os 50÷120 + LSNi-g 50÷120 + ... - Tom IV

Numer katalogu: PTPiREE-27/04
Rok wydania: 2018
Zawartość:

Pod poniższym linkiem można pobrać całość albumu: ptpiree_27_04_2018_v1.pdf

Pobierz spis treści
30 zł
+23% VAT