Tablice zwisów i naciągów do albumu typizacyjnego PTPiREE LSNi 50÷120 z 2017 roku dla napowietrznych przewodów średniego napięcia 15÷20 kV

Autor: ENERGOLINIA
Numer katalogu: PTPiREE-29
Rok wydania: 2019
Zawartość:

Przedmiotem opracowania są tablice zwisów i naciągów napowietrznych przewodów ze stopu aluminium (AlMgSi):
Tom 1 - o powłoce z polietylenu sieciowanego typu BLX-T (CCSX-W) i o powłoce z polietylenu termoplastycznego BLL-T (CCST-W),
Tom 2 - o powłoce z polietylenu sieciowanego typu CCSX-WK i o powłoce z polietylenu termoplastycznego EKOPAS CCST-WK,
Tom 3 - o powłoce z polietylenu sieciowanego typu GREENPAS CCSX-WK i o powłoce z polietylenu termoplastycznego GREENPAS CCST-WK.
Tablice przeznaczone są do projektowania napowietrznych linii elektroenerge-tycznych o napięciu 15÷20 kV w strefach klimatycznych obciążenia oblodzeniem S1, S2, S3 i obciążenia wiatrem W1, W2, W3, zgodnie z albumem typizacyjnym PTPiREE LSNi 50-120 z 2017 r.
Tablice mogą być także wykorzystywane przy montażu nowych przewodów pod warunkiem uwzględnienia przeprężenia przewodów, które należy wykonać przyjmując zwis mniejszy od określonego w tablicy zwisów dla danego przęsła i temperatury przewodu, odpowiadający zwisowi dla temperatury o 10oC niższej od temperatury montowanego przewodu.

300 zł
+23% VAT

Tomy wchodzące w skład albumu

Tablice zwisów i naciągów do albumu typizacyjnego PTPiREE LSNi 50÷120 z 2017 roku dla napowietrznych przewodów średniego napięcia 15÷20 kV. Przewody BLX-T (CCSX-W) 50÷120 mm2, BLL-T (CCST-W) 50÷120 mm2 - Tom I

Autor: ENERGOLINIA
Numer katalogu: PTPiREE-29/01
Rok wydania: 2019
Zawartość:

Przedmiotem opracowania są tablice zwisów i naciągów napowietrznych przewodów ze stopu aluminium (AlMgSi):
Tom 1 - o powłoce z polietylenu sieciowanego typu BLX-T (CCSX-W) i o powłoce z polietylenu termoplastycznego BLL-T (CCST-W),
Tom 2 - o powłoce z polietylenu sieciowanego typu CCSX-WK i o powłoce z polietylenu termoplastycznego EKOPAS CCST-WK,
Tom 3 - o powłoce z polietylenu sieciowanego typu GREENPAS CCSX-WK i o powłoce z polietylenu termoplastycznego GREENPAS CCST-WK.
Tablice przeznaczone są do projektowania napowietrznych linii elektroenerge-tycznych o napięciu 15÷20 kV w strefach klimatycznych obciążenia oblodzeniem S1, S2, S3 i obciążenia wiatrem W1, W2, W3, zgodnie z albumem typizacyjnym PTPiREE LSNi 50-120 z 2017 r.
Tablice mogą być także wykorzystywane przy montażu nowych przewodów pod warunkiem uwzględnienia przeprężenia przewodów, które należy wykonać przyjmując zwis mniejszy od określonego w tablicy zwisów dla danego przęsła i temperatury przewodu, odpowiadający zwisowi dla temperatury o 10oC niższej od temperatury montowanego przewodu.

Pobierz spis treści
150 zł
+23% VAT

Tablice zwisów i naciągów do albumu typizacyjnego PTPiREE LSNi 50÷120 z 2017 roku dla napowietrznych przewodów średniego napięcia 15÷20 kV. Przewody CCSX-WK 50÷120 mm2, EKOPAS CCST-WK 50÷120 mm2 - Tom II

Autor: ENERGOLINIA
Numer katalogu: PTPiREE-29/02
Rok wydania: 2019
Zawartość:

Przedmiotem opracowania są tablice zwisów i naciągów napowietrznych przewodów ze stopu aluminium (AlMgSi):
Tom 1 - o powłoce z polietylenu sieciowanego typu BLX-T (CCSX-W) i o powłoce z polietylenu termoplastycznego BLL-T (CCST-W),
Tom 2 - o powłoce z polietylenu sieciowanego typu CCSX-WK i o powłoce z polietylenu termoplastycznego EKOPAS CCST-WK,
Tom 3 - o powłoce z polietylenu sieciowanego typu GREENPAS CCSX-WK i o powłoce z polietylenu termoplastycznego GREENPAS CCST-WK.
Tablice przeznaczone są do projektowania napowietrznych linii elektroenerge-tycznych o napięciu 15÷20 kV w strefach klimatycznych obciążenia oblodzeniem S1, S2, S3 i obciążenia wiatrem W1, W2, W3, zgodnie z albumem typizacyjnym PTPiREE LSNi 50-120 z 2017 r.
Tablice mogą być także wykorzystywane przy montażu nowych przewodów pod warunkiem uwzględnienia przeprężenia przewodów, które należy wykonać przyjmując zwis mniejszy od określonego w tablicy zwisów dla danego przęsła i temperatury przewodu, odpowiadający zwisowi dla temperatury o 10oC niższej od temperatury montowanego przewodu.

Pobierz spis treści
150 zł
+23% VAT

Tablice zwisów i naciągów do albumu typizacyjnego PTPiREE LSNi 50÷120 z 2017 roku dla napowietrznych przewodów średniego napięcia 15÷20 kV. Przewody GREENPAS CCSX-WK 50÷120 mm2, GREENPAS CCST-WK 50÷120 mm2 - Tom III

Autor: ENERGOLINIA
Numer katalogu: PTPiREE-29/03
Rok wydania: 2019
Zawartość:

Przedmiotem opracowania są tablice zwisów i naciągów napowietrznych przewodów ze stopu aluminium (AlMgSi):
Tom 1 - o powłoce z polietylenu sieciowanego typu BLX-T (CCSX-W) i o powłoce z polietylenu termoplastycznego BLL-T (CCST-W),
Tom 2 - o powłoce z polietylenu sieciowanego typu CCSX-WK i o powłoce z polietylenu termoplastycznego EKOPAS CCST-WK,
Tom 3 - o powłoce z polietylenu sieciowanego typu GREENPAS CCSX-WK i o powłoce z polietylenu termoplastycznego GREENPAS CCST-WK.
Tablice przeznaczone są do projektowania napowietrznych linii elektroenerge-tycznych o napięciu 15÷20 kV w strefach klimatycznych obciążenia oblodzeniem S1, S2, S3 i obciążenia wiatrem W1, W2, W3, zgodnie z albumem typizacyjnym PTPiREE LSNi 50-120 z 2017 r.
Tablice mogą być także wykorzystywane przy montażu nowych przewodów pod warunkiem uwzględnienia przeprężenia przewodów, które należy wykonać przyjmując zwis mniejszy od określonego w tablicy zwisów dla danego przęsła i temperatury przewodu, odpowiadający zwisowi dla temperatury o 10oC niższej od temperatury montowanego przewodu.

Pobierz spis treści
150 zł
+23% VAT