Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-95 mm2 na żerdziach wirowanych Lnn

Numer katalogu: PTPIREE-01
Rok wydania: 2002
Zawartość:

tomy 1-3

200 zł
+23% VAT

Tomy wchodzące w skład albumu

Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-95 mm2 na żerdziach wirowanych Lnn – układ przewodów prostokątny

Numer katalogu: PTPIREE-0101
Rok wydania: 1998
Zawartość:

Podstawę opracowania stanowi podpisana umowa przez PPU „Elprojekt”- Poznań z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej na aktualizację albumów typizacyjnych dla linii niskiego napięcia z przewodami gołymi 25-95 mm2. W opracowaniu przedstawiono konstrukcje słupów dla linii niskiego napięcia w oparciu o następujące żerdzie:

- wirowane typu E produkcji krajowej („WIRBET”-Ostrów Wielkopolski i „ELBUD” Gdańsk)

- wirowane typu ELV importowane ze Słowacji.

Na słupach tych przewiduje się możliwość podwieszania przewodów aluminiowych, gołych o przekroju 25-95 mm2 przy założeniu nie przekraczania dopuszczalnego naprężenia przewodów 78 MPa (8 kG/mm2) oraz maksymalnego zwisu przewodów równego 1,0 m przy temp. +40° C.

Rozwiązania objęte niniejszym albumem przewidziane są do stosowania w napowietrznych liniach niskiego napięcia na terenie całego kraju we wszystkich strefach klimatycznych. Przedstawione na kartach albumowych sylwetki słupów uwzględniają dobór ustojów dla gruntu średniego i słabego oraz określają parametry przewodów, uzbrojenia słupów oraz zawierają zestawienia materiałów i wskazówki montażowe. Zaprojektowane elementy stalowe, z uwagi na dużą trwałość strunobetonowych żerdzi wirowanych, są zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie na gorąco zgodnie z normą PN-93/E-04500 z powłoką Z/Zn 70 dla konstrukcji i Z/Zn 52 dla artykułów śrubowych. Album przewidziany jest dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów napowietrznych linii niskiego napięcia z przewodami gołymi. Przy opracowaniu albumu oparto się o Tablice Zwisów i Naprężeń - redakcja 3 z 1990 r. wydane przez BS i PE „Energoprojekt” - Poznań dla przewodów aluminiowych AL 16-120 mm2 wykonanych wg normy PN-74/E-90082.

Pobierz spis treści
80 zł
+23% VAT

Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-95 mm2 na żerdziach wirowanych Lnn – układ przewodów płaski

Numer katalogu: PTPIREE-0102
Rok wydania: 1998
Zawartość:

Podstawę opracowania stanowi podpisana umowa przez PPU „Elprojekt”- Poznań z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej na aktualizację albumów typizacyjnych dla linii niskiego napięcia z przewodami gołymi 25-95 mm2. W opracowaniu przedstawiono konstrukcje słupów dla linii niskiego napięcia w oparciu o następujące żerdzie:

-    wirowane typu E produkcji krajowej („WIRBET”-Ostrów Wielkopolski i ,,ELBUD”-Gdańsk),

-    wirowane typu ELV importowane ze Słowacji.

Na słupach tych przewiduje się możliwość podwieszania przewodów aluminiowych, gołych o przekroju 25-95 mm2 przy założeniu nie przekraczania dopuszczalnego naprężenia przewodów 78 MPa (8 kG/mm2) oraz maksymalnego zwisu przewodów równego l,0 m przy temp. +40° C.

Rozwiązania objęte niniejszym albumem przewidziane są do stosowania w napowietrznych liniach niskiego napięcia na terenie całego kraju we wszystkich strefach klimatycznych. Przedstawione na kartach albumowych sylwetki słupów uwzględniają dobór ustojów dla gruntu średniego i słabego oraz określają parametry przewodów, uzbrojenia słupów oraz zawierają zestawienia materiałów i wskazówki montażowe. Zaprojektowane elementy stalowe, z uwagi na dużą trwałość strunobetonowych żerdzi wirowanych, są zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie na gorąco zgodnie z normą PN-93/E-04500 z powłoką Z/Zn 70 dla konstrukcji i Z/Zn 52 dla artykułów śrubowych. Album przewidziany jest dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów napowietrznych linii niskiego napięcia z przewodami gołymi. Przy opracowaniu albumu oparto się o Tablice Zwisów i Naprężeń - redakcja 3 z 1990 r. wydane przez BS i PE „Energoprojekt”- Poznań dla przewodów aluminiowych AL 16-120 mm2 wykonanych wg normy PN-74/E-90082.

Pobierz spis treści
80 zł
+23% VAT

Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-95 mm2 na żerdziach wirowanych Lnn – album konstrukcji stalowych

Numer katalogu: PTPIREE-01/03
Rok wydania: 1998
Zawartość:

Niniejszy tom zawiera rysunki i konstrukcje elementów stalowych niezbędnych do budowy linii napowietrznych niskiego napięcia opracowanych w tomie I dla układu prostokątnego przewodów i w tomie II dla układu płaskiego przewodów. Elementy stalowe przewidziane są do instalowania na słupach strunobetonowych wirowanych typu ELV produkcji słowackiej i typu E produkcji polskiej.

Pobierz spis treści
80 zł
+23% VAT