Albumy linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni

Numer katalogu: PTPiREE-02
Rok wydania: 1999
Zawartość:

Tomy 1-4

320 zł
+23% VAT

Tomy wchodzące w skład albumu

Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni – linie napowietrzne wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi żelbetowyc

Numer katalogu: PTPiREE-02/01
Rok wydania: 1999
Zawartość:

Album obejmuje elementy wielotorowych napowietrznych linii niskiego napięcia z samonośnymi przewodami izolowanymi typu AsXS i AsXSn zawieszonymi na żerdziach żelbetowych typu ŻN o wysokościach 8,2, 9,2, 10 i 12 m do stosowania na terenie całego kraju.

W opracowaniu uwzględniono przewody elektroenergetyczne samonośne o izolacji z polietylenu usieciowanego uodpornionego na działanie promieni ultrafioletowych w wersji uodpornionej AsXSn i nieuodpornionej AsXS na rozprzestrzenianie się płomienia. Zastosowano osprzęt sieciowy do mocowania przewodów i wykonania odgałęzień producentów krajowych i zagranicznych. Elementy linii i ich dobór zaprojektowano dla wszystkich stref klimatycznych. W celu spełnienia wszystkich wymagań obostrzeń 1 zgodnie z tablicą 14 normy PN-75/E-05100 przyjęto maksymalne naprężenie podstawowe przewodów nie przekraczające 28% wytrzymałości na rozciąganie tj. ~ 45 MPa. Także wg projektu nowej normy PN-E-05100-2: dotyczącej przewodów izolowanych naprężenia normalne i zmniejszone należy przyjmować jako 28% wytrzymałości na rozciąganie.

W tomie IV zawarto wszystkie elementy stalowe, które są potrzebne do wybudowania linii wg niniejszego opracowania. Album przewidziany jest dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów wielotorowych linii nn realizowanych wg niniejszego opracowania. Dla prawidłowego zaprojektowania i budowy linii nn z przewodami izolowanymi AsXS i AsXSn, konieczne jest posiadanie tablic zwisów i naciągów opracowanych przez „ELprojekt” Poznań dla poszczególnych producentów tych przewodów w odpowiednich strefach klimatycznych.

Pobierz spis treści
100 zł
+23% VAT

Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni – linie napowietrzne wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi wirowanych

Numer katalogu: PTPiREE-02/02
Rok wydania: 1999
Zawartość:

Album obejmuje elementy wielotorowych napowietrznych linii niskiego napięcia z przewodami izolowanymi typu AsXS i AsXSn zawieszonymi na żerdziach wirowanych typu E i ELV o wysokościach 9; 10,5 i 12 m do stosowania na terenie całego kraju.

W opracowaniu uwzględniono przewody elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego uodpornionego na działanie promieni ultrafioletowych w wersji uodpornionej AsXSn i nieuodpornionej AsXS na rozprzestrzenianie się płomienia. Zastosowano osprzęt sieciowy do mocowania przewodów i wykonania odgałęzień producentów krajowych i zagranicznych. Elementy linii i ich dobór zaprojektowano dla wszystkich stref klimatycznych.

W celu spełnienia wszystkich wymagań obostrzenia 1 zgodnie z tablicą 14 normy PN-75/E-05100 przyjęto maksymalne naprężenie podstawowe przewodów nie przekraczające 28% wytrzymałości na rozciąganie tj. ~ 45 MPa. Także wg projektu nowej normy PN-E-05100-2: dotyczącej przewodów izolowanych naprężenia podstawowe normalne i zmniejszone należy przyjmować jako 28% wytrzymałości na rozciąganie.

W tomie IV zawarto wszystkie elementy stalowe, które są potrzebne do wybudowania linii wg niniejszego opracowania. Album przewidziany jest dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów wielotorowych linii nn realizowanych wg niniejszego opracowania. Dla prawidłowego zaprojektowania i budowy linii nn z przewodami izolowanymi AsXS i AsXSn, konieczne jest posiadanie tablic zwisów i naciągów opracowanych przez „ELprojekt” Poznań dla poszczególnych producentów tych przewodów w odpowiednich strefach klimatycznych.

Pobierz spis treści
100 zł
+23% VAT

Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni – linie napowietrzne wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi drewnianyc

Numer katalogu: PTPiREE-02/03
Rok wydania: 1999
Zawartość:

Album obejmuje elementy napowietrznych linii niskiego napięcia z samonośnymi przewodami izolowanymi typu AsXS i AsXSn.

Konstrukcje wsporcze ww. linii stanowią słupy z żerdzi drewnianych o wysokościach 9, 10, 11 i 12 m. Rozwiązania przeznaczone są do stosowania na terenie całego kraju.

Pobierz spis treści
100 zł
+23% VAT

Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni – album konstrukcji stalowych do tomów I, II, III

Numer katalogu: PTPiREE-02/04
Rok wydania: 1999
Zawartość:

Niniejszy tom zawiera rysunki i konstrukcje elementów stalowych niezbędnych do budowy linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn dla tomu I na słupach z żerdzi żelbetowych typu ŻN, dla tomu II na słupach z żerdzi strunobetonowych typu ELV i E oraz dla tomu III opracowanego na słupach z żerdzi drewnianych. W albumie ujęto również elementy konstrukcyjne do budowy przyłączy napowietrznych wg albumu Lnn-pi.

Pobierz spis treści
60 zł
+23% VAT