Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni – linie napowietrzne wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi drewnianyc

Numer katalogu: PTPiREE-02/03'
Rok wydania: 2000
Zawartość:

Album obejmuje elementy napowietrznych linii niskiego napięcia z samonośnymi przewodami izolowanymi typu AsXS i AsXSn. Konstrukcje wsporcze ww. linii stanowią słupy z żerdzi drewnianych o długościach 9, 10, 11 i 12 m. Rozwiązania przeznaczone są do stosowania na terenie całego kraju.

Obejmuje słupy drewniane zgodne z wymogami „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać żerdzie drewniane do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych” wydanymi przez PTPiREE.

Pobierz spis treści
100 zł
+23% VAT