Album przyłączy napowietrznych i kablowych niskiego napięcia Lnn-pi – przyłącza z przewodami izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKY i YKY

Numer katalogu: PTPiREE-03/01
Rok wydania: 1999
Zawartość:

Album zawiera karty katalogowe przyłączy napowietrznych i kablowych niskiego napięcia wykonanych od linii napowietrznych z przewodami gołymi oraz izolowanymi.

Wykonanie przyłączy napowietrznych przewidziano przewodami izolowanymi samonośnymi natomiast przyłącza kablowe - kablami z żyłami aluminiowymi i miedzianymi.

Zakresem opracowania objęto również sposoby mocowania i prowadzenia przewodów przyłączy na elewacjach budynków, wraz z ich wprowadzeniem do złącza. Elementy przyłączy i ich dobór zaprojektowano dla wszystkich stref klimatycznych, a rozwiązania ujęte w albumie przeznaczone są do stosowania na terenie całego kraju.

Pobierz spis treści
90 zł
+23% VAT