Albumy słupowych stacji transformatorowych typu STSR na żerdziach wirowanych

Numer katalogu: PTPiREE-0500
Rok wydania: 1998
Zawartość:

Tomy 5-8

290 zł
+23% VAT

Tomy wchodzące w skład albumu

Suplement do albumu słupowych stacji transformatorowych na żerdzi pojedynczej typu STSRu-20/250 i STSR-20/400 na żerdziach wirowanych typu E i ELV – rysunki montażowo-elektryczne

Numer katalogu: PTPiREE-05/05
Rok wydania: 1998
Zawartość:

Podstawę opracowania stanowi podpisana umowa przez PPU „Elprojekt”- Poznań z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej na aktualizację albumów typizacyjnych stacji transformatorowych słupowych SN / nn typu STSR oraz protokół z posiedzenia Zespołu Roboczego d/s słupowych stacji transformatorowych z dnia 11.9.1997r.

Przedmiotem opracowania są stacje transformatorowe słupowe SN / nn uwzględniające zastosowanie nowej aparatury, osprzętu i rozwiązań zmierzających do uproszczenia eksploatacji i zwiększenia bezpieczeństwa obsługi, osób postronnych oraz środowiska naturalnego.

Pobierz spis treści
90 zł
+23% VAT

Suplement do albumu słupowych stacji transformatorowych dwużerdziowych typu STSRpu-20/250 i STSRp-20/400 na żerdziach wirowanych typu E i ELV – rysunki montażowo-elektryczne

Numer katalogu: PTPiREE-05/06
Rok wydania: 1998
Zawartość:

Podstawę opracowania stanowi podpisana umowa przez PPU „Elprojekt”- Poznań z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej na aktualizację albumów typizacyjnych stacji transformatorowych słupowych SN / nn typu STSR oraz protokół z posiedzenia Zespołu Roboczego d/s słupowych stacji transformatorowych z dnia 11.9.1997r.

Przedmiotem opracowania są stacje transformatorowe słupowe SN / nn uwzględniające zastosowanie nowej aparatury, osprzętu i rozwiązań zmierzających do uproszczenia eksploatacji i zwiększenia bezpieczeństwa obsługi, osób postronnych oraz środowiska naturalnego.

Pobierz spis treści
90 zł
+23% VAT

Suplement do albumu słupowych stacji transformatorowych dla pojedynczych odbiorców STSR-PO-20/25 na żerdziach wirowanych typu E i ELV – rysunki montażowo-elektryczne

Numer katalogu: PTPiREE-05/07
Rok wydania: 1998
Zawartość:

Podstawę opracowania stanowi podpisana umowa przez PPU „Elprojekt”- Poznań z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej na aktualizację albumów typizacyjnych stacji transformatorowych słupowych SN / nn oraz protokół z posiedzenia Zespołu Roboczego d/s słupowych stacji transformatorowych z dnia 11.9.1997r.

Przedmiotem opracowania są stacje transformatorowe słupowe SN / nn uwzględniające zastosowanie nowej aparatury, osprzętu i rozwiązań zmierzających do uproszczenia eksploatacji, zwiększenia bezpieczeństwa obsługi i osób postronnych oraz środowiska naturalnego.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązania stacji typu STSR-PO przeznaczonych do zasilania pojedynczych odbiorców o niewielkim zapotrzebowaniu mocy. Przedstawione na kartach albumowych sylwetki uwzględniają dobór ustojów dla gruntu średniego i słabego, określają parametry zawieszenia przewodów oraz zestawienia materiałów. Odpowiednie rozmieszczenie aparatury, zastosowanie przewodów izolowanych i osłon izolacyjnych zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji oraz chroni przed przypadkami zwarć wywołanymi przez ptaki, małe zwierzęta lub gałęzie. Album przewidziany jest dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów jako kompletna dokumentacja do projektowania i wykonawstwa.

Pobierz spis treści
90 zł
+23% VAT

Suplement do albumu słupowych stacji transformatorowych STSRu-20/250, STSR-20/400, STSRpu-20/250, STSRp-20/400 i STSR-PO na żerdziach wirowanych typu E i ELV – konstrukcje stalowe do tomów V, VI, VII

Numer katalogu: PTPiREE-05/08
Rok wydania: 1998
Zawartość:

Niniejszy tom zawiera rysunki i konstrukcje elementów stalowych niezbędnych do budowy stacji transformatorowych słupowych typu STSRu - 20/250, STSR -20/400, STSRpu - 20/250 i STSRp - 20/400 i STSR-PO - 20/25, których rysunki montażowo-elektryczne zawarte są w tomach V, VI i VII.

Pobierz spis treści
60 zł
+23% VAT