Albumy słupowych stacji transformatorowych typu STSd na żerdziach drewnianych

Numer katalogu: PTPiREE-06
Rok wydania: 2001
Zawartość:

Tomy 1-3

240 zł
+23% VAT

Tomy wchodzące w skład albumu

Album słupowych stacji transformatorowych STSd 20/04 kV z transformatorami mocy 250 kVA na żerdziach drewnianych – album rozwiązań stacji

Numer katalogu: PTPiREE-06/01
Rok wydania: 2001
Zawartość:

Opracowanie stanowi album słupowych stacji transformatorowych STSd z transformatorami o mocy do 250 kVA na napięcie 15 i 20 kV z zastosowaniem żerdzi drewnianych.

Stacja przeznaczona jest do zasilania odbiorców wiejskich i miejsko-osiedlowych oraz drobnych odbiorców przemysłowo-usługowych z sieci napowietrznej lub kablowej średniego napięcia.

Dokumentacja zawiera materiały do projektowania i budowy stacji.

Przewidziane wariantowe rozwiązania elementów stacji pozwalają na optymalny dobór jej wyposażenia i realizację.

Dane techniczne i dobór podstawowych elementów stacji podano w pkt. 4, natomiast szczegółowego doboru wyposażenia stacji należy dokonywać posługując się zbiorczymi zestawieniami materiałów zawartymi w niniejszym tomie i zestawieniami na kartach albumowych poszczególnych elementów stacji ujętych w tomie II.

Konstrukcja wsporcza stacji przystosowana jest do pełnienia, w różnym zakresie, funkcji słupa krańcowego dla napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia, względnie słupa przelotowego dla linii SN i krańcowego dla linii nN.

Na stacji przewidziano możliwość instalowania odłącznika (rozłącznika) z uziemnikiem względnie odłączniko- (rozłączniko-) uziemnika.

Pobierz spis treści
90 zł
+23% VAT

Album słupowych stacji transformatorowych STSd 20/04 kV z transformatorami mocy 250 kVA na żerdziach drewnianych – rysunki elektryczno – montażowe

Numer katalogu: PTPiREE-06/02
Rok wydania: 2001
Zawartość:

Opracowanie zawiera rysunki elektryczno-montażowe słupowych stacji transformatorowych STSd i STSdu.

Pobierz spis treści
90 zł
+23% VAT

Album słupowych stacji transformatorowych STSd 20/04 kV z transformatorami mocy 250 kVA na żerdziach drewnianych – rysunki konstrukcji stalowych

Numer katalogu: PTPiREE-06/03
Rok wydania: 2001
Zawartość:

Niniejszy tom zawiera rysunki konstrukcyjne elementów stalowych potrzebnych do budowy słupowych stacji transformatorowych 20/0,4kV z transformatorami mocy do 250kVA na żerdziach drewnianych zawartych w tomach 1 i 2 niniejszego albumu.

Album zawiera również konstrukcje stalowe zamieszczone we wcześniejszych opracowaniach. Z tego też względu część rysunków konstrukcyjnych posiada w tabelce inne oznaczenie niż STSd.

Pobierz spis treści
90 zł
+23% VAT