Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie płaskim na żerdziach wirowanych LSN 70 (50)

Numer katalogu: PTPiREE-08
Rok wydania: 2000
Zawartość:

Tomy 1-4

320 zł
+23% VAT

Tomy wchodzące w skład albumu

Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70-50 mm2 na żerdziach wirowanych LSN 70(50) – układ przewodów płaski

Numer katalogu: PTPiREE-08/01
Zawartość:

W albumie przedstawiono konstrukcje słupów w oparciu o następujące żerdzie:
− wirowane typu E produkcji krajowej (Wirbet – Ostrów Wlkp. i Elbud – Gdańsk),
− wirowane typu ELV produkcji słowackiej,
− strunobetonowe typu BSW tylko jako konstrukcje wsporcze słupów przelotowych.
Konstrukcje słupów objęte niniejszym albumem przewidziane są do stosowania w napowietrznych liniach średniego napięcia 15 i 20 kV na terenie całego kraju we wszystkich strefach klimatycznych, tj. W I i W II obciążenia wiatrem; S I, S II, S I a i S II a obciążenia sadzią oraz w I, II i III strefie zabrudzeniowej.
Na słupach tych przewiduje się możliwość podwieszenia przewodów stalowo-aluminiowych produkowanych wg normy ZN-96/MP-13-K12, następujących typów: AFL-6 70 mm2, AFL-6 50 mm2 i AFL-6 35 mm2 (w liniach odgałęźnych), oraz przewodów stopowych typów: AAL 70 mm2 i AAL 50 mm2.
Przedstawione na kartach albumowych sylwetki słupów uwzględniają dobór ustojów dla gruntu średniego i słabego oraz określają parametry zawieszenia przewodów, uzbrojenia słupów oraz zawierają zestawienia materiałów i wskazówki montażowe.
Zaprojektowane elementy stalowe, z uwagi na dużą trwałość strunobetonowych żerdzi wirowanych oraz dla zmniejszenia kosztów eksploatacji, są zabezpieczane przed korozją przez cynkowanie na gorąco.
Dodatkowo, na życzenie odbiorców, mogą być malowane.
Album przewidziany jest dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów napowietrznych linii średniego napięcia 15 i 20 kV.

 

Pobierz spis treści

Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70-50 mm2 na żerdziach wirowanych LSN-o 70(50) – układ przewodów płaski

Numer katalogu: PTPiREE-08/02
Zawartość:

Przedmiotem niniejszego opracowania są słupy funkcyjne z żerdzi wirowanych z odłącznikami, odłącznikami z uziemnikami, odłączniko-uziemnikami i rozłącznikami, rozłącznikami z uziemnikami, rozłączniko-uziemnikami dla napowietrznych linii średniego napięcia 15÷20 kV z przewodami gołymi 70 i 50 mm2.
W albumie ujęto łączniki następujących producentów:
− ON III, OUN III, RN III, RUN III – GCB Centrostal Bydgoszcz, PUH Chimet Ostrów, ZPUE Włoszczowa,
− ON3SZ, OUN3SZ, RN IIIS, RUN IIIS, RNS, ONSS, RNSS – PPAiKE Zmer Kalisz,
− OSR – AHU – Alstom (dystrybutor GCB Centrostal Bydgoszcz),
− ON IIISB, OUN IIISB, ON IIIS, OUN IIIS – ZPE Zapel Boguchwała,
− NPS – ABB Zwar,
− OS, OUS – Zakład Doświadczalny IEn Białystok,
− ONu, OUN, RNu, RUN – ZPRE Jedlicze,
− ON IIISp, OUN IIISp – PPH Elgis,
instalowane na słupach:
− odporowych i odporowo-narożnych nad przewodami linii (wariant I) i pod przewodami linii
(wariant II),
− rozgałęźnych przelotowo-krańcowych i narożno-krańcowych oraz krańcowo-krańcowych pod przewodami linii (wariant II).
Stosowanie aparatury innych producentów, niż podano w niniejszym opracowaniu, wymaga odpowiedniej adaptacji opracowania pod względem dostosowania zamocowań aparatów i ich napędów.
Z uwagi na rozwiązania zawarte w albumach liniowych (dostosowanie do I, II i III strefy zabrudzeniowej) należy, przy doborze aparatów łączeniowych i ograniczników przepięć, zwracać uwagę na ich przystosowanie do odpowiedniej strefy zabrudzeniowej wg zaleceń producentów tej aparatury lub urządzeń.
Rozwiązania słupów funkcyjnych zawarte w tym tomie opracowano w oparciu o album LSN 70 (50) tom I.
Rysunki konstrukcyjne elementów stalowych do mocowania odłączników, głowic kablowych i kabli oraz ograniczników przepięć zawarto w tomie IV.

Pobierz spis treści

Album słupów z odłącznikami i głowicami kablowymi dla linii średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70-50 mm2 na żerdziach wirowanych LSN-g 70(50) – układ przewodów płaski

Numer katalogu: PTPiREE-08/03
Zawartość:

Przedmiotem niniejszego opracowania są słupy funkcyjne z żerdzi wirowanych z głowicami kablowymi, odłącznikami, odłącznikami z uziemnikami, odłączniko-uziemnikami lub rozłącznikami, rozłącznikami z uziemnikami i rozłączniko-uziemnikami dla napowietrznych linii średniego napięcia 15 20 kV z przewodami gołymi 70 i 50 mm2.
Albumem objęto słupy:
a) z głowicami kablowymi i ogranicznikami przepięć,
b) z głowicami kablowymi, ogranicznikami przepięć i łącznikami:
-    ON III, OUN III, RN III, RUN III – GCB Centrostal Bydgoszcz, PUH Chimet Ostrów,
ZPUE Włoszczowa,
-    ON3SZ, OUN3SZ, RN IIIS, RUN IIIS, RNS, ONSS, RNSS – PPAiKE ZMER Kalisz,
-    OSR – AHU – Alstom (dystrybutor GCB Centrostal Bydgoszcz),
-    ON IIISB, OUN IIISB, ON IIIS, OUN IIIS – ZPE Zapel Boguchwała,
-    NPS, ON III – ABB Zwar,
-    OS, OUS – Zakład Doświadczalny IEn Białystok,
-    ONu, OUN, RNu, RUN – ZPRE Jedlicze,
-    ON IIISp, OUN IIISp – PPH Elgis,
Ww. aparatura instalowana jest na słupach :przelotowych, narożnych, odporowych, odporowo – narożnych i krańcowych.
Zamocowanie aparatów łączeniowych rozwiązano w dwóch wariantach:
wariant I - łączniki mocowane nad przewodami linii SN,
wariant II - łączniki mocowane pod przewodami linii SN.
Sposoby mocowania łączników dostosowane są do jego optymalnych możliwości pracy wynikających z konstrukcji aparatu.
Stosowanie aparatury innych producentów, niż podano w niniejszym opracowaniu, wymaga odpowiedniej adaptacji opracowania pod względem dostosowania zamocowań aparatów i ich napędów.
Z uwagi na rozwiązania zawarte w albumach liniowych (dostosowanie do I, II i III strefy zabrudzeniowej) należy, przy doborze aparatów łączeniowych i ograniczników przepięć, zwracać uwagę na ich przystosowanie do odpowiedniej strefy zabrudzeniowej wg zaleceń producentów tej aparatury lub urządzeń.
Rozwiązania słupów funkcyjnych zawarte w tym tomie opracowano w oparciu o album LSN 70 (50) tom I.
Rysunki konstrukcyjne elementów stalowych do mocowania odłączników, głowic kablowych i kabli oraz ograniczników przepięć zawarto w tomie IV.

Pobierz spis treści

Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70-50 mm2 na żerdziach wirowanych LSN 70(50) + LSN-o 70(50) + LSN-g 70(50) – konstrukcje stalowe do tomów I, II, III

Numer katalogu: PTPiREE-08/04
Zawartość:

Niniejszy tom zawiera rysunki konstrukcyjne elementów stalowych potrzebnych do budowy napowietrznych linii średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi 70 i 50 mm2 zawarte w tomach 1-3 niniejszego albumu.
Zawarte w tym tomie konstrukcje przewidziane są do budowy linii SN z przewodami gołymi AFL-6 70 i 50 mm2 oraz AAL 70 i 50 mm2, na słupach wirowanych typu E i ELV, a także do uzbrojenia słupów funkcyjnych wg tomów II i III.
Album zawiera również konstrukcje stalowe zamieszczone we wcześniejszych opracowaniach. Z tego też względu część rysunków konstrukcyjnych posiada w tabelce inne oznaczenie niż LSN 70(50).

Pobierz spis treści