Wydarzenia

 • 14.9
  2021

  34. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB® 2021

 • 8.9
  2021

  Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia

 • 30.6
  2021

  Konferencja Systemy łączności w energetyce – współpraca operatorów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

 • 16.6
  2021

  VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych"

 • 10.6
  2021

  Sterowanie inwerterami za pomocą SunSpec

 • 25.5
  2021

  Szkolenie "Energia Bierna – kompendium wiedzy"

 • 19.5
  2021

  Konferencja online "Prosument energii odnawialnej jako aktywny uczestnik systemu elektroenergetycznego"

 • 11.5
  2021

  Szkolenie "Projektowanie linii kablowych 110 kV. Techniki doboru, budowy i eksploatacji linii kablowych wysokich i najwyższych napięć"