Wydarzenia

 • 7.6
  2022

  VII Konferencja "Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych"

 • 25.5
  2022

  IX Konferencja "Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym"

 • 16.5
  2022

  Konferencja "XXIII Spotkanie przedstawicieli transportu OSD i OSP"

 • 12.5
  2022

  Konferencja "Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa"

 • 11.5
  2022

  Konferencja "BHP i Ochrona Środowiska w energetyce"

 • 21.4
  2022

  Szkolenie online "Wykrywanie i likwidacja Nielegalnego Poboru Energii Elektrycznej (NPEE)"

 • 31.3
  2022

  Konferencja "I Ogólnopolska Konferencja Inteligentnie w Energetyce"

 • 29.3
  2022

  Szkolenie online "Projektowanie linii kablowych 110 kV. Techniki doboru, budowy i eksploatacji linii kablowych wysokich i najwyższych napięć"