Wydarzenia

 • 16.6
  2021

  VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych"

 • 10.6
  2021

  Sterowanie inwerterami za pomocą SunSpec

 • 25.5
  2021

  Szkolenie "Energia Bierna – kompendium wiedzy"

 • 19.5
  2021

  Konferencja online "Prosument energii odnawialnej jako aktywny uczestnik systemu elektroenergetycznego"

 • 11.5
  2021

  Szkolenie "Projektowanie linii kablowych 110 kV. Techniki doboru, budowy i eksploatacji linii kablowych wysokich i najwyższych napięć"

 • 22.4
  2021

  Szkolenie "BPL – praktyczne zastosowanie w sieci niskiego i średniego napięcia"

 • 20.4
  2021

  Szkolenie "Projektowanie linii kablowych 110 kV. Linie kablowe wysokich i najwyższych napięć w teorii i w praktyce."

 • 14.4
  2021

  Szkolenie "Wykrywanie i likwidacja Nielegalnego Poboru Energii Elektrycznej (NPEE)"