Wydarzenia

 • 12.9
  2023

  36. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB® 2023

 • 13.6
  2023

  II Konferencja "Prosument energii odnawialnej jako aktywny uczestnik systemu elektroenergetycznego"

 • 31.5
  2023

  VIII Konferencja Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych

 • 25.5
  2023

  Szkolenie "Ochrona przed porażeniem w stacjach SN/nn i liniach nn"

 • 8.5
  2023

  XXIV Spotkanie Przedstawicieli Transportu OSD i OSP

 • 26.4
  2023

  XVI Konferencja "Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia"

 • 29.3
  2023

  X Konferencja Naukowo-Techniczna "Generacja rozproszona i straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych"

 • 21.3
  2023

  Szkolenie "Podstawy prawne przeprowadzenia wycinek pod liniami elektroenergetycznymi"