Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej nie tylko organizuje własne przedsięwzięcia, ale również współpracuje z innymi uczestnikami rynku energii obejmując patronatem honorowym wydarzenia branżowe. Wnioski o przyznanie patronatu rozpatruje Zarząd PTPiREE na swoich posiedzeniach. Aby ubiegać się o honorowy patronat PTPiREE nad wydarzeniem, należy wypełnić poniższy wniosek oraz przesłać na adres: wladczyk@ptpiree.pl

Wzór wniosku o patronat: