7 marca 2024

Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu PGE Dystrybucja S.A.

W dniu 6 marca 2024 r., oświadczeniem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., została powołana na VI wspólną kadencję Rada Nadzorcza PGE Dystrybucja S.A.

Rada Nadzorcza jednocześnie podjęła decyzję o czasowym oddelegowaniu do wykonywania funkcji członków zarządu PGE Dystrybucja S.A. od 7 marca 2024 r. Pana Zbigniewa Pastuszaka – na stanowisko prezesa zarządu oraz Panią Kamilę Radomską-Piętkę – na stanowisko wiceprezesa zarządu.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/komunikat-dot.-powolania-rady-nadzorczej-i-zarzadu-pge-dystrybucja-s.a