28 listopada 2019

Forum Dystrybutorów Energii - niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce

W dniu 19 listopada 2019 r. w Lublinie, trakcie Targów ENERGETICS, odbyła się kolejna edycja Forum Dystrybutorów Energii - niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce.


Panel dyskusyjny w trakcie Forum Dystrybutorów Energii

Forum rozpoczęło się panelem dyskusyjnym poświęconym nowym zadaniom Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na gruncie nowych regulacji. W drugiej części Forum przedstawiono prezentacje poświęcone:

  • regulacji jakościowej – wskaźniki obszarowe częstości i czasu przerw,
  • zjawiskom atmosferycznym wpływającym na dystrybucję energii elektrycznej,
  • sposobom na zwiększenie pewności zasilania linii 110 kV w świetle normy PN-EN 50341,
  • wpływowi instalacji fotowoltaicznych na pracę miejskich sieci niskiego napięcia.

W Forum udział wzięło blisko 120 Prelegentów i Uczestników, w zdecydowanej większości reprezentujących Operatorów Sieci Dystrybucyjnej.